Roční servis

Co je to Roční servis?

Roční servis je placená služba, která vám zajistí plnou kompatibilitu našich produktů s operačním systémem a produkty třetích stran. V rámci Ročního servisu máte nárok na poskytnutí nejaktuálnějších verzí zakoupených aplikací.

Jaká je platnost Ročního servisu?

Platnost Ročního servisu je vždy od 1. dne následujího měsíce na dobu 12 mesíců. Cena Ročního servisu je závislá na aktuální ceně licencí a sdělí vám ji pracovníci obchodního oddělení.

Co mi Roční servis přináší?

Roční servis - Správce IT

 • upgrade programu
 • update programu přístupný přes Registrační kód v Zákaznické sekci 
 • aktualizace databáze vzorů SW a detekce HW konfigurace
 • aktualizace a údržba klienta pro scanování SW/HW

Roční servis - HelpDesk

 • upgrade programu
 • update programu přístupný přes Registrační kód v Zákaznické sekci 

Roční servis - Aktivity

 • upgrade programu
 • update programu přístupný přes Registrační kód v Zákaznické sekci 
 • aktualizace databáze vzorů SW
 • aktualizace a údržba klienta pro sledování PC

Ostatní výhody a služby v rámci Ročního servisu

 • oprava datových souborů do 2 pracovních dnů od doručení
 • aplikování vhodných uživatelských změn (termín zavedení uživatelských změn do nových verzí se určuje na základě vývojového plánu)
 • 10% sleva na dokoupení licencí a ostatní poskytovaný software
 • 15% sleva z ceny na vícedenní semináře (netýká se ubytování a stravy)