Aktivity verze 2018.3.01

Administrace

 • V editaci organizační jednotky lze přesunout jednotku pod jinou.
 • Při přidání počítače z neurčeného logu se nespustí instalace klienta.
 • Zvětšení velikosti názvu org. jednotky.
 • Zadání parametrů pro přesměrování do zákaznické podpory sloučeny s aplikacemi Správce IT a Aktivity.

Další změny

 • Přidáno přímé přihlášení do aplikace.
 • K uživatelskému účtu přidáno nastavení parametrů pro přesměrování do zákaznické podpory. Uživatel se přihlašuje jen pod svými přihlašovacími údaji.

Oprava

 • Neprovádí se synchronizace osob a počítačů.
 • V emailech alarmů se připojují přílohy již odeslaných alarmů.
 • Neprovádí se automatická aktualizace softwarových vzorů.
 • Chyba při vypršení času u aktivace.
 • Monitorování v případě neukončených relací uživatelských profilů.
 • Opravy drobných chyb a drobná vylepšení.