Aktivity verze 2019.2.01

To nejzajímavější z této verze

Export sestav

K sestavám byly přidány exporty všech řádků a exporty všech řádků s formátováním. K sestavám, kde export nebyl, byl export dodán. Výjimku tvoří sestavy statistik a sestavy, kde jsou zobrazeny jen grafy. U sestav byl přidán export všech řádků a všech řádků s formátováním v nejnižší úrovni. Jedná se většinou o zobrazení detailů aplikací a domén.

Stromové zobrazení dat

K stromovému zobrazení dat dodáno stránkování a nastavení zobrazení. V sestavách se jedná o zobrazení osob, terminálů, počítačů a organizačního členění v levém panelu. V administraci se jedná o organizační členění. U stromů lze v nastavení rozbalit a sbalit celý strom, zobrazit filtrační řádek a provést obnovu dat. V administraci přidáno v nastavení výběr sloupců a export.

Automatická aktualizace klienta a softwarových vzorů

V nastavení aplikace je upraveno nastavení automatické aktualizace. Kromě aktualizace softwarových vzorů je přidána aktualizace klienta. Aktualizace probíhá každý den po půlnoci a výsledek je možné zaslat na zadaný email. Zasílají se výsledky provedených aktualizací nebo výpis chyb.

Aktualizace softwarových vzorů

Aktualizaci softwarových vzorů provádí servis aplikace. Ruční okamžitou aktualizaci lze provést v administraci > základní nastavení > softwarové vzory po výběru typu aktualizace a zatržení parametru Spustit okamžitou aktualizaci.

Při aktualizaci aplikace provádí servis aktualizaci softwarových vzorů. Nové softwarové vzory tímto budou nainstalovány během hodiny a aktualizace aplikace je provedena za kratší dobu.

Výpis všech změn

Sestavy

 • Rozšíření exportů sestav na export všech řádků. Přidány exporty k sestavám s detaily.
 • Úprava sestavy Hardware - vytížení - detail počítače pro zobrazení a tisk grafů za více počítačů.

Administrace

 • Přidána volba "Informovat o výsledku synchronizace při přihlášení". Pokud není zapnuto, výsledek se po přihlášení nezobrazí.
 • Přidána volba pro automatickou aktualizaci klienta.
 • Aktualizaci softwarových vzorů lze spustit okamžitě.

Klient

 • Přidán monitoring nečinnosti na terminálovém serveru.

Ostatní

 • Úprava reindexace databáze.
 • Úprava horního menu aplikace.
 • Úprava stromového zobrazení dat. Přidáno procházení po stránkách.
 • Úprava aktualizací softwarových vzorů. Vzory aktualizuje servis aplikace.
 • V horním menu se zobrazuje počet chyb s proklikem na výpis chyb.

Oprava

 • Nelze exportovat sestavy.
 • Odinstalace klienta z počítače po smazání záznamu počítače v aplikaci.
 • Chyba v komunikaci s FTP, pokud je nastavená komunikace přes TLS/SSL.
 • Opakovaný zápis do změn osobních údajů u položky "Titul před" při synchronizaci osob.
 • Opravy drobných chyb a drobná vylepšení.