Aktivity verze 2020.1.01

To nejzajímavější z této verze

Ukončení podpory

V této verzi došlo k ukončení podpory pro operační systém Windows Server 2008 a 2008 R2. Podpora je ukončena také u Microsoft SQL Server 2008 a 2008 R2.

Nové prostředí pro tisk sestav

V novém prostředí náhledu sestav k tisku je kromě horního menu, kde se můžete posouvat po stránkách, tisknout sestavu či ji exportovat, přidán pravý panel. V tomto panelu lze upravit možnosti exportu pro jednotlivé typy. Dále můžete náhled prohledávat a přepínat se mezi jednotlivými nalezenými záznamy.

Vlastní položky u osob a počítačů

Pro osoby i počítače lze definovat až pět vlastních položek. Nastavení těchto položek se provádí v nastavení aplikace v administraci. Na záložce Volné položky položku aktivujete a doplníte název. Poté se tyto položky zobrazují ve výpisu osob a počítačů. Můžete údaje těchto položek editovat.

V nastavení pobočky lze tyto položky mapovat na Active Directory. Pak se budou automaticky vyplňovat pomocí synchronizace.

Kopírování a změna položek v uložených sestavách

V uložených sestavách je přidána volba kopírování. Pomocí kopírování se vytvoří nová uložená sestava se stejným nastavením. U uložených sestav lze upravit nastavení položek (osoby, počítače…). Podle možnosti sestavy se nabízejí osoby, počítače, terminály a org. členění.

Retenční politika dat

V aplikaci lze nastavit, jak dlouho budou vybraná data k dispozici, než dojde k jejich odstranění. V retenčních politikách se nastavují oblasti, v kterých se provádí výmaz dat po zadané době. Doba se nastavuje ve dnech. Politiky lze spouštět automaticky nebo ručně ve formuláři s nastavením.

Fronta emailů k odeslání

V aplikaci se emaily se sestavami a alarmy ukládají do fronty emailů. Servis aplikace odesílá emaily v desetiminutových intervalech. Počet odeslaných emailů v jednom intervalu lze ovlivnit volbou Počet odeslaných emailů v nastavení SMTP. Neodeslané emaily jsou zobrazeny v Administrace > Údržba > Emaily.

Pokud dojde při odesílání k chybě (ať již nedostupností serveru SMTP, špatných připojovacích údajů či špatné adresy příjemce), chyba se zapíše, a aplikace se pokusí odeslat email v dalším intervalu. Pomocí volby Počet pokusů pro odeslání v nastavení SMTP můžete určit, kolikrát se aplikace pokusí email odeslat. Po vyčerpání všech pokusů o odeslání se email odloží. Můžete ho znovu odeslat nebo smazat.

Výpis všech změn

Sestavy

 • Změněno prostředí pro tisk sestav.
 • Optimalizace sestav pro internet.

Administrace

 • Lze přidat až pět vlastních položek u osob. Tyto položky lze namapovat na Active Directory a použít v synchronizaci osob.
 • Lze přidat až pět vlastních položek u počítačů. Tyto položky lze namapovat na Active Directory a použít v synchronizaci počítačů.
 • V synchronizaci osob a počítačů přejmenována karta nesynchronizované na ignorované.
 • V importu a synchronizaci přidána karta se zakázanými loginy.
 • Při vložení osoby se zobrazí zpráva, pokud přihlašovací jméno je mezi zakázanými loginy.
 • Do údržby přidána retenční politika dat.
 • Přidána nová akce údržby - smazání nastavení grafických prvků.
 • Přidána fronta emailů k odeslání. Výpis emailů k odeslání je v Administrace > Údržba.
 • Do nastavení SMTP přidány volby "Počet odeslaných emailů" a "Počet pokusů pro odeslání".
 • Optimalizace vytváření profilů pro blokování, počítače a terminály.

Můj účet

 • Přidána sekce Správa účtu. V ní přidána akce smazání nastavení grafických prvků.
 • U uložených sestav přidána volba pro změnu nastavení položek (osob, počítačů, org. jednotek).
 • U uložených sestav přidána volba pro zkopírování uložené sestavy.

Ostatní

 • Ukončení podpory Microsoft Windows Server 2008 a 2008 R2.
 • Ukončení podpory Microsoft SQL Server 2008 a 2008 R2.
 • Opravy drobných chyb a drobná vylepšení.