Aktivity verze 2021.2.01

To nejzajímavější z této verze

Typ souboru u uložené sestavy

Při ukládání a odesílání sestav je přidán parametr Typ souboru, kde lze vybrat, jestli se má vygenerovat sestava v PDF nebo XLSX formátu. Pokud je vybrán XLSX formát, zobrazí se parametr Zobrazený čas v sestavě, a je možné si vybrat formátovaný čas nebo čas v sekundách.

Nová sestava – Nečinnost

V sekci Analýzy, Denní přehled je přidaná sestava Nečinnost. V té sestavě se zobrazuje čas nečinnosti a celkový čas po počítačích a na nich přihlášených osob. Dále je zde zobrazeno procento neaktivního času na aktivní (celkový čas spuštěného počítače) a celkový čas.

Nový parametr u sestavy Přihlášení uživatelé

U sestavy Přihlášení uživatelé v sekci Analýzy, Provoz počítače je přidán parametr Bez zamknuté obrazovky. Pokud není parametr zatržen, zobrazují se přihlášení uživatelé na vybraném počítači. Pokud je zatržen, je čas uživatelů zkrácen o čas, kdy byla relace uživatele na vybraném počítači uzamčena.

Výpis všech změn

Sestavy

  • Nová sestava – Analýzy, Denní přehled, Nečinnost.
  • Odesílat sestavy na email je možné v PDF nebo v XLSX souboru.
  • Odesílané sestavě v XLSX lze určit typ zobrazení času. Čas může být formátovaný nebo v sekundách.
  • Do sestav dodán hyperlink k url v informačních tabulkách nad tabulkami s daty.
  • U sestavy Analýzy, Přihlášení uživatelé přidán parametr pro zobrazení časů bez procesu zamknuté obrazovky.

Administrace

  • Přidána volba "Síťové připojení" pro NAS servery.

Oprava

  • Opravy drobných chyb a drobná vylepšení.