• Úvod
  • Aktuality
  • Existuje někde ve Správci IT číselník chybových hlášek?

Existuje někde ve Správci IT číselník chybových hlášek?

Do logovacích souborů klientů i servisních modulů se v případě výskytu problémů zapisují chyby v číselném tvaru. Jedná se o standardní Windows chybové kódy, jejichž význam lze dohledat pomocí vyhledávačů a dotazu na "System Error Codes" nebo přímo na adrese:

https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/ms681381%28v=vs.85%29.aspx

Soubory s logy jednotlivých klientů a servisních služeb jsou:

Aktivity:

klient: MicosClientLog.log
servis: McsServer.log

Správce IT

klient: MicosSpravceLog.log
servis: SpravceIT_Service.log