Funkce a možnosti vlastního nastavení

Aplikace Správce IT sbírá data z počítačů připojených k síti a shromažďuje je na centrálním počítači.

Sběr provádí pomocí skenovací utility vzdáleně, příp. tak můžete na jednotlivých stanicích učinit ručně. Výsledná data se v aplikaci zpracovávají a přidělují jednotlivým počítačům.

Díky rozsáhlé databázi aplikací vám Správce IT umožní nalezený software přesně identifikovat. A pomáhá určit, zda aplikace licenci vyžaduje či nikoli. 

Tento systém shromažďování dat lze opakovat v pravidelném intervalu, data jsou proto vždy aktuální.

Evidence HW

Správce IT automaticky vyhledává a eviduje všechny vaše firemní počítače a jejich komponenty (např. tiskárny). Poskytuje vám tak úplný a přesný seznam veškerého firemního HW, který si dále můžete sami editovat a doplňovat.

Audit HW

Jedná se o automatizovaný přehled technického vybavení, který je velmi podrobný. Poskytuje vám nejen větší kontrolu nad HW vybavením, ale i předběžné plánování jeho změn.

Audit HW probíhá v těchto krocích:

 1. Skenování
  Spočívá ve velmi podrobném a přesném naskenování technických parametrů počítačů do databáze Správce IT (lze provést pro operační systémy Windows a LINUX), přičemž sken umí detekovat počítače, jejich komponenty, nastavení firewallu a i další bezpečnostní informace.
 2. Vyhodnocení
  Pro vyhodnocení naskenovaných souborů lze údaje zjištěné skenováním do databáze nahrát ručně nebo automaticky (pomocí servisního modulu). Přičemž se každá komponenta počítače do databáze načte jako tzv. příslušenství, ke kterému lze evidovat další samostatné údaje (cena, dodavatel, výrobní číslo, apod.), libovolně s ním manipulovat a sledovat jeho celou historii.
 3. Doplnění dalších údajů
  Poslední část auditu spočívá v postupném doplňování těch údajů, které se nedají naskenovat.

Evidence SW (licencí)

Správce IT automaticky detekuje všechny programy, které se ve vaší firmě používají, a umožňuje vám k nim přiřazovat různé druhy licencí. Kromě jejich evidence také kontroluje, zda je jejich používání legální.

Audit SW (licencí)

Vytváří přehled nainstalovaného software. Pro přesnou evidenci je v aplikaci vytvořen propracovaný systém, ve kterém lze evidovat všechny typy licencí a jejich časové nebo jiné omezení včetně elektronických pořizovacích dokladů.

Audit software probíhá v těchto krocích:

 1. Skenování
  Skenování spočívá v načtení všech spustitelných souborů (*.exe a *.com) ze všech lokálních disků, a to bez rozdílu, zda byly soubory řádně nainstalovány nebo pouze nakopírovány. Načtení se provádí spuštěním skenovacích modulů, které jsou součástí programu Správce IT. Skenování software lze provést u operačních systémů Windows a LINUX. Správce IT analyzuje kromě aplikací i hudební a obrazové nahrávky (MP3, MPEG, AVI, JPEG, GIF, atd.).
 2. Vyhodnocení
  Pro vyhodnocení naskenovaných textových souborů lze údaje zjištěné skenováním do databáze nahrát ručně nebo automaticky (pomocí servisního modulu). V rámci vyhodnocování se porovnává naskenovaný soubor s databází vzorů software (to vám jakožto výrobci Správce IT dodáme). Výsledkem je seznam nalezeného software.
 3. Doplnění dalších údajů
  Poslední část auditu spočívá v postupném doplňování těch údajů, které se nedají naskenovat.

Evidence majetku

V programu Správce IT můžete efektivně spravovat jakýkoliv další majetek, jehož evidence je pro vás důležitá (např. telefony, tablety, dataprojektory, atd.).

Daňové doklady

Do databáze Správce IT můžete ukládat potvrzení o zakoupeném majetku (vybavení, softwarové produkty…), které současně k danému majetku můžete i přiřazovat. O vašich firemních nákupech tím získáte přesný přehled.

Předávací protokoly

Správce IT vám zabezpečí zpracování, následný tisk i uchování všech předávacích protokolů. Vždy tak budete mít perfektní přehled o tom, kdo má co na starosti.

V aplikaci Správce IT nyní najdete i webovou nástavbu: Správce IT - Předávací protokoly, která slouží k prohlížení relevantních údajů, zobrazování a následnému on-line potvrzování předávacích protokolů uživateli.

Tiskové sestavy

Kromě toho, že Správce IT umí všechny potřebné položky v databázi uchovávat, umožňuje také jejich tisk. Ať už se jedná o položky z číselníku, jejich vazby na další položky nebo historii jejich úprav. Sami si můžete vytvářet další sestavy, které jsou pro vás zajímavé, ať už pro jejich zobrazení nebo tisk.

Alarmy

Končí vám licence zakoupeného softwaru a vy nemáte čas sami hlídat datum jejího vypršení? Funkce
alarmy toto řeší za vás. Připomene vám jakoukoliv důležitou událost, které byste měli věnovat pozornost, a vám tak již nikdy nic neunikne. Kromě licencí umí Správce IT pohlídat i nepřiřazení daňového dokladu, či záruční dobu přístrojů.

Alarmy v aplikaci Správce IT automaticky hlídají a upozorňují na skutečnosti, které mohou vyžadovat
pozornost uživatele při správě výpočetní techniky, např. počítače bez licence, prošlá platnost licence apod.

Výsledky zpracování alarmů mohou být volitelně zasílány prostřednictvím e–mailu.
Nastavení alarmů je pro každého uživatele aplikace Správce IT, tzn. že každý uživatel aplikace si může nastavit svou vlastní sadu alarmů, jenž chce sledovat. Jednotlivé alarmy jsou také závislé na nastavení práv a viditelnosti do jednotlivých poboček.

Propojení s HelpDeskem

Databázi Správce IT je možné propojit s databází HelpDesku. Sloučením těchto dvou aplikací získáte nástroj, který ještě více usnadní a zpřehlední práci s výpočetní technikou ve vaší firmě.

Jak Správce IT vypadá?