HelpDesk verze 2018.3.01

Změny vzhledu uživatelského rozhraní

 • Změna uživatelského rozhraní v administraci.
 • Změna uživatelského rozhraní v úkolech.
 • Změna uživatelského rozhraní v projektech.

Hromadné akce

 • Úprava výběru hromadné akce nad tabulkami a stromy. Po výběru položek se zobrazuje počet vybraných a hromadné akce se zpřístupní.

Administrace

 • Do skupin práv přidána hromadná změna.
 • Přidáno právo "Požadavky - šablony požadavků" pro správu šablon.
 • Přidáno právo "Právo měnit cyklické úkoly" pro správu cyklických úkolů.
 • V přehledu kategorií jsou zobrazeny všechny kategorie ve stromovém zobrazení.
 • V tisku struktury kategorií přidána informace o přiřazených rolích.
 • V editaci organizační jednotky lze přesunout jednotku pod jinou.
 • V přehledu šablon požadavků přidáno seskupování podle sloupců tabulky.
 • Při zadávání nového zastupování lze vybrat více zastupujících.
 • Ve správě kategorií přidána editace osob a rolí, které mají kategorie přiřazeny v právech.
 • Zadání parametrů pro přesměrování do zákaznické podpory sloučeny s aplikacemi Správce IT a Aktivity a přesunuty do globálního nastavení.
 • V šablonách požadavků jsou sloučeny základní položky s vlastními. Základní položky lze mazat a přidávat.
 • Změna zabezpečeného připojení na SSL/TLS a STARTTLS.
 • K uživatelskému účtu přidáno nastavení parametrů pro přesměrování do zákaznické podpory. Uživatel se přihlašuje jen pod svými přihlašovacími údaji.

Další možnosti

 • Přidána možnost skrytí a zobrazení panelu.
 • Přidána možnost výběru více příloh.

Požadavky

 • V přehledu požadavků přidána možnost hledání ve vlastních polích.
 • V přehledu požadavků přidána možnost hledání v uložených zprávách (komunikace, řešení, zprávy o schválení či zamítnutí).
 • Přidána možnost vložit přílohu při schválení, zamítnutí a při změně termínu pro vyřešení.
 • Při emailové odpovědi se přidané přílohy přidají do rozesílaných upozornění.
 • V emailových zprávách přidána informace o org. jednotce žadatele.
 • Při použití externí komunikace lze požadavek reklamovat.
 • Zobrazení panelu detailu požadavku.

Úkoly

 • V přehledu úkolů přidána možnost hledání v uložených zprávách (komunikace, řešení, reklamace).
 • Znalostní báze
 • Ve formuláři pro přidání příspěvku diskuze přidána možnost vybrat přílohu.
 • Oprava
 • V PHP 7.2 nelze aktivovat a zobrazit přehled změn.
 • Špatné zobrazení menu v administraci.

Oprava

 • Administrace - Při editaci šablony požadavku nelze editovat vlastní položku, pokud obsahuje seznam možností v číselné podobě.
 • Požadavky - Při zatržení voleb v panelu u přehledu požadavků se zobrazily požadavky, které uživatel neměl vidět.
 • Sestavy - Chyba v sestavách, kde se zobrazuje řešitel požadavků.
 • Požadavky - Chyba při odesílání emailů, pokud předmět obsahuje znak '%'.
 • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.