HelpDesk verze 2018.3.02

Oprava

  • Po výběru požadavků z emailů se nesprávně zobrazují texty.
  • Při výběru požadavků z emailů se neuloží příloha.
  • Nelze smazat nově vytvořené vlastní pole v šabloně požadavků.
  • Nelze se připojit k webové službě aplikace.
  • Nelze smazat osobu na databázi MySQL.
  • Chyba při vytváření emailů, u kterých nebyla vyplněna zpráva.