HelpDesk verze 2019.1.01

To nejzajímavější z této verze

Pracovní postup v šablonách požadavků

U šablony požadavků můžete mít nadefinované pracovní postupy. V těchto pracovních postupech si můžete nadefinovat, jak má vypadat celý proces schvalování a řešení u požadavku vytvořeného ze šablony. U každého postupu se definují podmínky, které musí zadaný požadavek splňovat. Pokud se nalezne postup, který odpovídá podmínkám, požadavek převezme nadefinované parametry a procesy.

I když může existovat pro požadavek schvalovací pravidlo, vždy se vezme nastavení v tomto pracovní postupu. Pokud je vypnutý schvalovací proces, nebude spuštěn. Je-li zapnutý, spouští se akce v něm nastavené. Pro proces řešení si můžete vybrat jinou šablonu formuláře pro řešení.

Šablony formuláře pro řešení v požadavcích

V administraci je přidána nová sekce, v které si můžete nadefinovat, jak má vypadat formulář pro zadání řešení v požadavku. Můžete si do formuláře přidávat vlastní pole pro vkládání doplňujících informací. Skrýt základní pole a pole pro informování o řešení. Základní šablonou je šablona s názvem Default, která se použije, pokud není v pracovním postupu definována jiná.

Hromadné změny nad požadavky

V přehledu požadavků jsou přidány hromadné změny. Po výběru požadavků a vybrání akce, se zobrazí formulář či tabulka, která k akci náleží. Na dalších záložkách jsou výpisy požadavků, na které se akce uplatní, a na které ne.

Mezi akce patří přiřazení, schválení, zamítnutí, vyžádaní schválení, zrušení schvalování, převzetí, přiřazení, spuštění řešení, zastavení procesu řešení, změna termínu vyřešení, reklamace, uzavření a komunikace.

Sledující uživatelé

Uživatelům uvedeným ve volbě sledující uživatelé (horní menu v detailu požadavku) se zasílají oznámení o změnách stavu požadavku. Mezi sledující uživatele nepatří žadatel, řešitel a schvalující. Sledující uživatele lze přidávat a mazat. Pokud uživatel provede nad požadavkem nějakou akci, tak se do sledujících uživatelů automaticky přidá, aby byl informován o dalším postupu. Dojde-li ke změně řešitele, předchozí řešitel se přidá do seznamu sledujících uživatelů.

Restart procesů po změně požadavku

V nastavení požadavků je přidána volba Restart procesů po změně požadavku. Je-li volba aktivní, při změně údajů požadavku se zjišťuje, jestli neexistuje jiný pracovní postup či schvalovací pravidlo. Pokud je nalezeno, stávající procesy se ukončí, a spustí se procesy s novými parametry. Tzn. pokud je nalezeno schvalovací pravidlo, spustí se proces schvalování. Je-li nalezen pracovní postup, upraví se proces řešení podle tohoto postupu.

Export do excelu u tabulek 
export_excel

U tabulek dodána volba pro export dat z tabulky do excelovského souboru. Na výběr můžete mít export všech záznamů a export vybraných záznamů.

Zobrazení kódu v HTML editoru 

Chcete-li vložit text, který má pevný formát, můžete využít volbu Vložit / Upravit ukázkový kód. Využití je pro vložení ukázek programovacích kódů.

Zobrazení na mobilních zařízeních

Aplikace je uzpůsobená pro prohlížení na mobilních zařízeních. Všechny informace zobrazené pomocí počítače uvidíte i na menších displejích. Máte možnost provádět všechny operace.

Předchozí modul pro zobrazení na mobilních zařízeních je odstraněn.

Určení, co se má stát s vazbami při smazání projektu

Při mazání projektu můžete rozhodnout, co se má stát s vazbami na úkoly, cyklické úkoly a šablony úkolů přiřazené k projektu.

 • Smazat všechny přiřazené úkoly… – úkoly, cyklické úkoly a šablony přiřazené k projektu budou taky vymazány.
 • Zrušit vazbu na projekt – úkoly, cyklické úkoly a šablony zůstanou zachovány, ale nebudou přiřazeny žádnému projektu.
 • Přiřadit jinému projektu – vyberete projekt, ke kterému budou přiřazeny úkoly, cyklické úkoly a šablony z projektu, který se bude mazat.

 

Výpis všech změn

Ostatní

 • Sloučení nastavení přihlášení osoby pomocí Active Directory s aplikacemi Správce IT a Aktivity.
 • Pokud se vybírají řešitelé, aplikace si pamatuje poslední zvolenou záložku "všichni řešitelé" nebo "řešitelé kategorie".
 • Odstranění modulu pro mobilní zobrazení a úprava stávající aplikace pro zobrazení v mobilech.
 • Nad tabulkami v aplikaci přidána volba export do excelu.
 • Do HTML editoru přidána volba "Vložit / Upravit ukázkový kód", přes kterou lze vložit ukázky kódu např. z SQL, C, Javy apod.

Administrace

 • Přidána hromadná změna v šablonách požadavků.
 • V obecném nastavení změna volby zápatí aplikace na záhlaví aplikace. V horní liště aplikace lze přidat vlastní HTML kód.
 • V nastavení pobočky dodáno tlačítko pro spuštění testu připojení k Active Directory.
 • V nastavení pobočky upraven parametr pro zadání DN kořene u Active Directory na osoby.
 • Přidáno nové právo "Právo zrušit schvalování" pro zrušení procesu schvalování.
 • V pobočce upravena volba "Automaticky synchronizovat osoby". Ruční synchronizace je možná mimo zapnutou volbu.

Požadavky

 • Možnost úpravy formuláře pro zadání řešení. V šabloně řešení lze upravit základní pole a přidávat své vlastní.
 • K vyžádanému schválení přidáno pole pro komentář.
 • Přidána hromadná změna nad vybranými požadavky. Mezi akce patří přiřazení, schválení, zamítnutí, vyžádaní schválení, zrušení schvalování, převzetí, přiřazení, spuštění řešení, zastavení procesu řešení, změna termínu vyřešení, reklamace, uzavření a komunikace.
 • K požadavku přidána volba "Sledující uživatelé". Jsou to osoby, kterým se zasílají oznámení o změně stavu požadavku. Lze uživatele přidávat a mazat. Do sledujících uživatelů se ukládají všichni schvalovatelé a řešitelé daného požadavku.
 • K šablonám požadavků přidána možnost definovat vlastní pracovní postup požadavku. Podle splnění definovaných podmínek lze nastavit schvalovací proces a proces řešení.
 • V nastavení požadavků přidána volba "Restart procesů po změně požadavku", kdy při změně údajů se zjišťuje, jestli neexistuje jiný pracovní postup či schvalovací pravidlo. Pokud je nalezeno, stávající procesy se ukončí a spustí se procesy s novými parametry.

Požadavky a úkoly

 • Oznámení o změně stavu požadavků a úkolů se zasílají i na zastupující uživatele.

Projekty

 • K potvrzení o smazání projektu jsou dodány volby, co se má stát s vazbami na úkoly, cyklické úkoly a šablony. Tyto vazby lze převést na jiný projekt.
 • K projektu byly přidány pole priorita, kategorie a cena.
 • Upravena viditelnost, kdy projekt automaticky vidí osoba, která ho vytvořila.

Webové služby

 • Upraveny názvy funkcí webových služeb.
 • Upravena funkce pro uložení uživatele.

Opravy

 • Zobrazení emailu a telefonu správce vpravo dole na stránce.
 • V globálním nastavení se neukládá nastavení chyb a logů aplikace.
 • V administraci nelze aplikovat patch.
 • Pokud je vypnutý HTML editor, nevkládá se nový řádek. Pokud při editaci byl v textu použit apostrof, formulář se nezobrazil.
 • Uživatelský účet je blokovaný, pokud je účet vytvořen, ale předtím došlo k zablokování uživatelského jména.
 • Při přihlášení nového uživatele, který si má zadat nové heslo, dochází k zablokování stránky.
 • Při synchronizaci osob vznikaly duplikace přihlašovacího jména, pokud se synchronizovalo podle osobního čísla.
 • Chyba při založení úkolu, kdy se vybere řešitel, následně smaže a úkol se uloží.
 • Chyba při přihlašování na webové služby aplikace.
 • Chyba při zobrazení formuláře pro řešení v požadavku, pokud řešitel neměl právo přiřadit požadavek.
 • Pokud došlo u požadavku ke změně stavu a uživatel reagoval na předešlý stav, nebyl uživatel o změně informován.
 • Pokud v šabloně požadavků se vyplní implicitní hodnota pole a pak se dá editovat, stránka se zablokuje.
 • Chyba při zobrazení průběhu požadavku, pokud existuje záznam řešení bez řešitele.
 • Po zadání textu z HTML editoru aplikace redukuje počet zadaných mezer.
 • Chyba při hledání textu v tabulkách, který vypadá jako velké číslo.
 • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.