HelpDesk verze 2019.3.01

To nejzajímavější z této verze

Microsoft Exchange Server

Pro příjem a odesílání emailů byl pro tento server přidán nový protokol Exchange Web Services. V nastavení pro výběr tohoto protokolu stačí zadat server a přihlašovací údaje.

Optimalizace načítání dat do tabulek a stromů

U tabulek a stromů byla provedena optimalizace načtení dat. Při prvním načtení data již tabulky obsahují. Při další práci s tabulkou se data načítají asynchronně ze serveru, kde je umístěna aplikace HelpDesk. Totéž platí při zobrazení vstupní stránky, kde prvky s tabulkami jsou načteny již při zobrazení.

Filtrovací řádek

U sloupců, kde je filtrování v záhlaví sloupce, byla přidána možnost filtrování ve filtrovacím řádku. Pokud se použijí nad sloupcem oba druhy filtrování, bude se hledat kombinace těchto dvou typů.

Filtrování ve výpisu požadavků

Pokud budete hledat přes panel hledání v nástrojové liště tabulky, budete vyhledávat ve všech sloupcích tabulky a vlastních položkách požadavků. Můžete také hledat v detailu požadavku a v uložených zprávách (komunikace, řešení, zprávy o schválení apod.), pokud budete mít zapnutou volbu v levém panelu vyhledávat v detailu a příspěvcích. Při větším počtu požadavků ale může docházet k větším časovým prodlevám, pokud budete mít tuto volbu zapnutou.

Archiv u požadavků

V požadavcích je vytvořen archiv požadavků. Do archivu se může požadavek dostat automaticky podle nastavení volby Automatický přesun požadavků do archivu po době, kterou můžete v nastavení nastavit. Nebo se může přesunout ručně přes volbu v detailu požadavku Další operace > Archivovat. Archivovat lze jen uzavřené požadavky. Do archivu požadavků se lze dostat pomocí volby v levém panelu.

Restart procesů u požadavku

V detailu požadavku v nástrojové liště pod volbou Další operace se nachází volba Restartovat procesy. Touto volbou můžete restartovat procesy u požadavku (schvalovací proces a proces řešení). Pokud se nalezne jiný pracovní postup či jiné schvalovací pravidlo, tak se u požadavku restartují procesy. Pokud se nalezne schvalovací pravidlo a požadavek je ve stavu k řešení, proces řešení se ukončí a spustí se schvalovací proces. Můžete zapnout i automatický restart přes volbu Restart procesů po změně požadavku v nastavení požadavků.

Správa účtu

V nabídce Můj účet byla přidána nová volba Správa účtu. V této volbě má uživatel možnost spustit dvě akce:

 • Vymazat nastavení všech grafických prvků – odstraní se všechna nastavení tabulek, stromů, zobrazení vstupní stránky. Vše se uvede do defaultního nastavení.
 • Vymazat všechny uložené filtry – odstraní se uložené filtry uživatele u všech tabulek.

 

Výpis všech změn

Ostatní

 • U tabulek upraveno vyhledávání nad sloupci, které mají filtr v hlavičce sloupce. Nad těmito sloupci lze hledat i ve filtrovacím řádku.
 • Optimalizace zobrazení dat u tabulek a stromů při jejich prvním zobrazení.
 • Oznámení se uživateli zobrazuje do doby, kdy buď dojde k ukončení, nebo si jej uživatel zobrazí.

Administrace

 • Upraven tisk údajů osoby ve správě osob. Tisk údajů rozdělen na části pro jejich skrytí.
 • Do přehledu emailů k odeslání přidána volba "Odeslat emaily", která spustí odeslání všech emailů.
 • Do odeslání a výběru emailů přidána možnost připojení na Microsoft Exchange Server přes webovou službu.

Vstupní stránka

 • Upraveno načítání prvků při prvním zobrazení stránky.

Můj účet

 • Přidána sekce "Správa účtu", kde může uživatel smazat nastavení všech grafických prvků a smazat všechny své uložené filtry.

Požadavky

 • V levém sloupci přidán parametr "vyhledávat v detailu a příspěvcích". Pokud je zapnutý, může docházet k časovým prodlevám při větším množství požadavků.
 • Do požadavků přidána archivace požadavků. Do archivu může uživatel přesunout požadavek, pokud k tomu má právo, nebo se přesunuje automaticky podle nastavení požadavků.
 • Upraveny možné akce u uzavřeného požadavku.
 • V detailu požadavku přidána volba "Restartovat procesy", kterou lze ručně vynutit opětovné spuštění procesů, pokud je nalezeno jiné nastavení procesů.

Oprava

 • Chyba v zobrazení projektů, pokud se smazala osoba, která měla na projekt vazbu.
 • V přehledu úkolů se neměnila barva ikon priorit.
 • Chyba při hromadném převzetí požadavků.
 • Chyba při instalaci a aktualizaci na kontrolu přístupu ke složce files.
 • Chyba při nastavování eskalací u požadavků přes plánované úlohy na databázi MySQL.
 • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.