HelpDesk verze 2019.4.01

To nejzajímavější z této verze

Typ data v šablonách

V šablonách požadavků, řešení a úkolu je rozšířeno vlastní pole datum. Pole datum může být typu datum, datum a čas, čas.

Šablony úkolů

K úkolům jsou přidány šablony úkolů. Nastavení těchto šablon se nachází v administraci. Pomocí těchto šablon lze upravit formuláře pro zadání a editaci úkolů. Zadání a úprava těchto šablon je podobná jako u požadavků. Můžete skrýt či upravit základní pole a lze také přidávat vlastní pole.

Barevné odlišení nepřečtených záznamů

U výpisu požadavků, oznámení a zpráv je přidáno barevné odlišení přečtených

(zobrazených) záznamů. Pokud došlo u požadavků ke změně, opět se záznam barevně odliší. U požadavků jsou barevně odlišené i přehledy na vstupní stránce. K výpisu požadavku je přidán sloupec změna, podle kterého lze vyfiltrovat nepřečtené záznamy.

Vyřešit do v šabloně požadavků

V šabloně požadavku bylo přidáno pole Vyřešit do. Toto pole lze zobrazit jen pro nové požadavky. Pro změnu termínu řešení již vytvořených požadavků se používá akce Změnit termín vyřešení.

Parametry pro hledání v panelu úkolů

U výpisu úkolů jsou přidány v levém panelu parametry pro hledání. Parametry se vztahují jen na výpis úkolů. Přes parametry lze omezit výpis na úkoly žadatele, vyhledávat mezi úkoly, které uživatel řeší, nebo vyhledávat i v detailu a v příspěvcích.

Archivace úkolů

V úkolech je vytvořen archiv úkolů. Do archivu se může úkol dostat automaticky podle nastavení volby Automatický přesun úkolů do archivu po době, kterou můžete v nastavení nastavit. Nebo se může přesunout ručně přes volbu v detailu úkolu Další operace > Archivovat. Archivovat lze jen uzavřené úkoly. Do archivu úkolů se lze dostat pomocí volby v levém panelu.

Hromadné změny úkolů

U výpisu úkolů dodány hromadné změny úkolů. Po výběru úkolů lze provést tyto akce: převzít, přiřadit, spustit řešení, reklamovat, uzavřít, archivovat a přidat komunikaci.

Předdefinované úkoly

V modulu úkoly se šablony úkolů přejmenovaly na předdefinované úkoly. Změna nastala z důvodu přidání možnosti úpravy vzhledu formulářů pro zadání či editaci úkolů. V požadavcích je upraveno zadání úkolů z těchto předdefinovaných úkolů s vazbou na požadavek. Po výběru z předdefinovaných úkolů lze úkoly upravit a poté uložit.

Výpis všech změn

Ostatní

 • Ve výpise příloh přidáno tlačítko pro stažení přílohy.
 • Úprava stránky pro tisk.

Administrace

 • U nastavení pošty a emailů pro výběr u požadavků přidán test připojení.
 • V šablonách požadavků a řešení přidán typ u vlastní položky datum. Typ může být datum, datum a čas, čas.
 • Přidáno právo restartovat procesy u požadavků.
 • V sekci úkoly přidána možnost nastavení vlastních šablon úkolů.

Požadavky

 • Nepřečtené záznamy v přehledu požadavků jsou barevně odlišeny a přidán sloupec změna.
 • Parametr u přehledu požadavků "vyhledávat v detailu a příspěvcích" rozdělen na "vyhledávat v detailu", "vyhledávat v příspěvcích".
 • Do šablony požadavků přidáno pole "Vyřešit do".

Projekty

 • Úprava tiskové sestavy projektu pro výběr jednotlivých části k tisku.

Úkoly

 • Přidána možnost výběru nového úkolu ze šablony.
 • U výpisu úkolu přidány parametry v levém panelu pro filtrování úkolů.
 • Do úkolů přidána archivace úkolů. Do archivu může uživatel přesunout úkol ručně, nebo se přesunuje automaticky podle nastavení úkolů.
 • K výpisu úkolů přidány hromadné změny. Jedná se o akce převzít, přiřadit, spustit řešení, reklamovat, uzavřít, archivovat a přidat komunikaci.
 • V modulu úkoly přejmenovány šablony úkolů na předdefinované úkoly.
 • U předdefinovaného úkolu přidána možnost vytvoření ze šablon úkolů.
 • Cyklické úkoly se nastavují podle defaultní šablony úkolů.

Vstupní stránka

 • Nepřečtené záznamy u požadavků, zpráv a oznámení jsou barevně odlišeny.

Znalostní báze

 • Do výpisu přidán sloupec "Datum vložení".

Můj účet

 • Přidán levý panel.
 • Ve zprávách dodáno tlačítko "Smazat vše".
 • Nepřečtené zprávy a oznámení jsou barevně odlišeny.

Oprava

 • Nelze odeslat email při výběru zabezpečení SSL/TLS.
 • Zobrazení řešitelů podle kategorie, pokud zadává požadavek zadavatel.
 • Nezobrazují se vybraní schvalující u akcí ve schvalovacích pravidlech.
 • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.