HelpDesk verze 2020.1.01

To nejzajímavější z této verze

Retenční politika dat

V aplikaci lze nastavit, jak dlouho budou vybraná data k dispozici, než dojde k jejich odstranění. V retenčních politikách se nastavují oblasti, v kterých se provádí výmaz dat po zadané době. Doba se nastavuje ve dnech. Politiky lze spouštět automaticky nebo ručně ve formuláři s nastavením.

Volné položky

Pokud vám u osob chybí položka, můžete si nadefinovat až pět vlastních položek. Tyto položky lze nastavit v Globálním nastavení aplikace na záložce Volné položky. Aktivací a vyplněním názvu položky můžete položku u osoby používat. Položka se poté zobrazuje v informacích o uživateli (zobrazuje se informační okno po kliknutí na jméno uživatele, např. v požadavcích) a ve správě osob.

V nastavení pobočky můžete vlastní položku mapovat na položku v Active Directory, a poté se při synchronizaci doplní údaj k osobě.

Ukončení podpory

V této verzi došlo k ukončení podpory PHP 7.1. Ukončena je podpora pro operační systém Windows Server 2008 a 2008 R2. Podpora je ukončena také u Microsoft SQL Server 2008 a 2008 R2.

Výpis všech změn

Administrace

 • Přidána retenční politika dat.
 • Lze přidat až pět vlastních položek u osob. Tyto položky lze namapovat na Active Directory a použít v synchronizaci osob.
 • V importu osob dodán sloupec se stavem osoby.
 • V synchronizaci osob přejmenována karta nesynchronizované na ignorované.
 • V importu a synchronizaci přidána karta se zakázanými loginy.
 • Při vložení osoby se zobrazí zpráva, pokud přihlašovací jméno je mezi zakázanými loginy.
 • U testu pošty k odeslání přidán výpis komunikace při chybě u protokolu SMTP.
 • Volba "Počet dnů, po kterých se vymažou zprávy" z globálního nastavení odstraněna. Funkčnost přenesena do retenčních politik.
 • Rozšíření velikosti polí popis a poznámka v šablonách požadavků, úkolů a řešení.

Ostatní

 • Ukončení podpory Microsoft SQL Server 2008 a 2008 R2.
 • Ukončení podpory PHP 7.1.

Oprava

 • V importu osob chybné zobrazení rozdílů údajů u shodných osob.
 • Aktualizace počtů osob v přehledu importu uživatelů.
 • Nelze vložit obrázek do HTML editoru v IE 11 pomocí schránky.
 • Do informací o přístupech do aplikace se ukládá zkrácená informace o názvu (IP) počítače.
 • V šablonách u výběrového pole a seznamu se neukládají všechny záznamy v kolekci.
 • Lze uložit duplicitního uživatele přes registraci uživatele.
 • Nelze sloučit databázi HelpDesku se Správcem IT, pokud jsou v databázi osoby anonymizovány.
 • Při zmenšení okna prohlížeče se vymaže obsah HTML editoru.
 • Chyba při hledání u hromadného přiřazení v požadavcích a úkolech.
 • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.