HelpDesk verze 2021.1.01

To nejzajímavější z této verze

Zobrazení příloh v příspěvcích

Pokud se při přidání položky přidávaly přílohy, zobrazí se přidané přílohy u položky a také v části mezi všemi přílohami. Přílohy lze zobrazit nebo smazat. Pokud se příspěvek s přílohou edituje a přidá nová příloha, zobrazí se u příspěvku. Zobrazení příloh je v průběhu v detailu požadavku, úkolu a v diskuzi záznamu znalostní báze.

Editace příspěvků v požadavcích

Příspěvky v průběhu mohou být editovány a změny se ukládají do historie. U každé položky lze zobrazit, k jakým změnám došlo. V historii požadavku se u změn příspěvku zobrazuje ikona, přes kterou se označí příspěvek v průběhu. Editaci mohou provést uživatelé, kteří mají právo provést akci, ke které se příspěvek váže. Diskuzi může editovat jen autor příspěvku.

Nový status Vrátit k doplnění

Řešitel či schvalující si může vyžádat další informace po žadateli. Pomocí volby Vrátit k doplnění z horní nástrojové lišty požadavku a vyplnění důvodu, se požadavek dostane do statusu Vráceno k doplnění. V tomto statusu je přerušeno schvalování nebo proces řešení. Pokud některý z uživatelů edituje požadavek, vloží komunikaci či přílohu, spustí se opět přerušený proces schvalování či řešení. Vyžádat si doplňující informace lze ve statusu ke schválení, přiřazený, v řešení a reklamovaný.

Operace nad zamítnutým požadavkem

V právech je přidáno nové právo operací nad zamítnutým požadavkem. Pokud má toto právo uživatel vybráno, může určit, jaká operace se má provést u zamítnutého požadavku. Volby jsou dostupné v horní liště ve volbě Další operace. Může opět vyžádat schválení, převzít, přiřadit či přiřadit zadanému řešiteli. Tímto může spustit proces schvalování či řešení.

Operace nad vyřešeným požadavkem

Pokud je požadavek ve statusu vyřešený, a je nutné dál pokračovat v řešení, je zpřístupněna volba spustit řešení v nástrojové liště. Tímto není nutné čekat na reklamaci od žadatele, pokud například došlo k chybnému zadání parametru konečného řešení.

Sledující uživatelé

V šabloně požadavku je přidáno nové základní pole Sledující uživatelé. Zde se zadávají uživatelé, kteří budou dostávat oznámení o změnách v požadavku. Pole sledující uživatelé se zobrazuje jen při zadání nového požadavku. Pro změnu či smazání se používá volba v nástrojové liště požadavku. Sledující uživatelé se zobrazují v detailu požadavku.

Pokud je uživatel sledující, je pro něj požadavek viditelný mimo jeho nastavenou viditelnost. V levém panelu je přidán parametr zobrazit požadavky, které sleduji, který zobrazí požadavky, v kterých je uživatel uveden jako sledující, pokud jsou použity ostatní parametry.

V šabloně požadavků přidána viditelnost

V šabloně požadavků lze definovat viditelnost. Ve viditelnosti můžete omezit zobrazení šablony u výběru pro zadání nového požadavku jen na vybrané organizační jednotky a jim přiřazené uživatele. Pokud viditelnost není zadaná, uvidí šablonu všichni uživatelé.

Pozice popisu pole formuláře

V globálním nastavení byla přidána volba Pozice popisu pole formuláře. Výběrem hodnoty v této volbě zobrazíte popis vlevo nebo nad polem formuláře. Tato volba má vliv na všechny formuláře. Pokud je volba vlevo, zobrazí se popis nad polem při úzkém zobrazení aplikace (zmenšené okno prohlížeče nebo na mobilu).

Akce Výběr ve volbě Vybrat akci u tabulek a stromů

V nástrojové liště tabulek a stromů je první volba Vybrat akci, v které se zobrazuje počet vybraných řádků. Po kliknutí se zobrazí menu s akcemi, které lze provést nad vybranými řádky. První akce je Výběr, v které jsou volby pro ovládání vybraných řádků, zobrazení vybraných a nevybraných řádků.

Graf časová osa v informacích o požadavku

V detailu v informacích o požadavku je přidán graf, který ukazuje čas jednotlivých statusů na časové ose. Tím je graficky zobrazeno, kdy a jak dlouho se nacházel požadavek v různých statusech. Po najetí na status se zobrazí čas daného statusu.

Zastupování

Uživatelé mohou zastupování nastavit v oblasti Můj účet. Nastavuje se podle viditelnosti, kterou má uživatel nastavenou ve skupině či roli práv. V administraci je sekce Zastupování zachována, ale je přístupná přes právo Nastavení uživatelů a import a není omezena viditelností.

Databáze MySQL

Znaková sada u databáze MySQL se mění z utf8 na utf8mb4. V příručce aplikace je popsáno v kapitole 1.3.1 Databáze MySQL, jak lze změnit stávající databázi na znakovou sadu utf8mb4 pomocí phpMyAdmin.

Výpis všech změn

Administrace

 • Přidána volba "Pozice popisu pole formuláře" v globálním nastavení.
 • V šablonách požadavků přidáno základní pole "Sledující uživatelé".
 • V šablonách požadavků přidána viditelnost pro omezení zobrazení šablon.
 • Zastupování není omezeno viditelností a je přístupné pod právem Nastavení uživatelů a import.
 • Pro synchronizaci a import u Active Directory přidáno synchronizovat podle ObjectGUID.

Sestavy

 • V sestavě statistika řešení požadavků a úkolů se nezobrazuje skutečný čas řešení.

Požadavky

 • Příspěvky v detailu požadavku v průběhu lze editovat. Změny se zapisují do historie požadavku.
 • U vyřešeného požadavku lze opět spustit řešení.
 • U zamítnutého požadavku lze provést operace: vyžádat schválení, převzít a přiřadit.
 • Přidán status "Vrátit k doplnění", který přeruší probíhající procesy a čeká se na reakci žadatele.
 • V detailu v informacích přidán graf s časovou osou.
 • Pokud je uživatel sledující v požadavku, je požadavek pro něj viditelný.
 • V levém panelu přidán parametr "zobrazit požadavky, které sleduji".

Můj účet

 • Nová sekce Zastupování, která se řídí viditelností z práv uživatelů.

Ostatní

 • U tabulek a stromů, pokud lze vybrat více řádků, přidána volba Výběr s operacemi nad vybranými řádky.
 • V příspěvcích v průběhu u požadavků, úkolů a v diskuzi ve znalostní bázi se zobrazují přílohy přidané k příspěvku.
 • V emailech z požadavků a úkolů se skryjí tlačítka, pokud email má v profilu více osob.
 • U MySQL databáze změna znakové sady z utf8 na utf8mb4.

Oprava

 • U výběru emailů přes exchange se nezpracoval email, pokud obsahoval vloženou emailovou zprávu.
 • U výběru emailů přes exchange se neukládal zdroj emailu, pokud byl zapnutý parametr "Při výběru požadavků z emailu uložit email jako přílohu".
 • Chyba při mazání osoby na MySQL.
 • Špatné návratové hodnoty u webové služby aplikace.
 • Zacyklení při přesměrování na aplikaci z intranetu.
 • Nefunkční přímé přihlášení, pokud Netbios doména obsahovala podtržítko.
 • Chyba při importu a synchronizaci osob na PHP 7.4.
 • Po změně termínu vyřešení u úkolu se neupravilo zasílání upozornění na termín vyřešení.
 • V sestavách se nezapočítal čas řešení, pokud došlo před vyřešením ke změně.
 • V šablonách požadavků a úkolů nelze nastavit víceřádkový text, pokud není zapnutý HTML editor.
 • V detailu požadavku se zobrazují položky ze Správce IT, které už neexistují.
 • Lze se přihlásit bez správného hesla, pokud je u osoby prázdné Active Directory - DN.
 • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.