HelpDesk verze 2021.2.01

To nejzajímavější z této verze

Ukončená podpora Internet Exploreru

V této verzi již není podpora pro Internet Explorer. Doporučujeme přejít na Microsoftem doporučovanou náhradu Microsoft Edge či jiný prohlížeč (například Chrome nebo Firefox).

Skrytí volby pro nový požadavek

V nastavení požadavků v administraci je přidána volba Zobrazit volbu nový požadavek. Pokud není volba povolená, jsou skryté odkazy na vytvoření nového požadavku. Požadavek lze pak vytvořen jen pomocí šablon.

Právo Správce IT – Viditelnost při zadání

Ve skupině práv či rolích je přidáno právo Správce IT – Viditelnost při zadání. U práva se definuje, podle jaké viditelnosti se budou nabízet počítače, příslušenství z aplikace Správce IT při zadávání u požadavku. Při výběru hodnoty odpovědná osoba se zobrazí položky jen přiřazené osobě, která požadavek zadává. U hodnoty org. jednotky se nabízí položky, které mají stejnou org. jednotku jako osoba, která položky vybírá. Při hodnotě vše se zobrazí položky bez omezení.

Max. velikost příloh u emailu

V globálním nastavení je přidán parametr Max. velikost příloh u emailu v MB. Tento parametr udává, jaká může být maximální velikost vše příloh u emailu pro odeslání. Přílohy se přidávají k emailu postupně, a pokud některá již přesáhne velikost, zkouší se přidat další v pořadí. Přílohy jsou kódovány v Base64, a proto se velikost počítá o jednu třetinu větší.

Nové sestavy

Byly přidány nové sestavy Výpis požadavků dle statusu a Výpis úkolů dle statusu. Tyto sestavy jsou podobné jako sestavy výpisu požadavků a úkolů. Podle vybraného statusu se zobrazují požadavky a úkoly, které v časovém období byly v daném statusu. Na začátku tabulky jsou přidány dva sloupce, a to kdo změnu provedl a kdy.

Počet reklamací v sestavách

U sestav Řešitelé požadavků (úkolů) podle období a Řešitelé požadavků (úkolů) dle oblastí je u parametru Zobrazit přidána nová volba počet reklamací.

Výmaz řešitele u restartu procesů

V nastavení požadavků v administraci je přidána volba Smazat řešitele při změně kategorie jako podřízená volba Restart procesů při změně požadavku. Pokud je aktivován automatický restart při změně požadavku, tak při aktivaci volby se při změně kategorie řešitel smaže. U požadavku ve schvalovacím procesu se smaže vždy, v procesu řešení se smaže, pokud se u restartu spustí proces schvalování.

V detailu požadavku u volby Restartovat procesy v dalších operacích je přidána volba Smazat řešitele. Po zatržení se řešitel u požadavku smaže při stejných pravidlech jako je uvedeno výše.

Viditelnost u kategorií

U kategorií byly přidány parametry pro viditelnost. Změna je u požadavků, úkolů i znalostní báze. Kategorie obsahují tři volby, které upravují viditelnost kategorií.

 • Uživatel může kategorii vybrat – používá se u zadání nového či editace požadavku, úkolu a záznamu ve znalostní bázi. Pokud není zatrženo, nelze kategorii vybrat, ale je viditelná.
 • Viditelnost – při zadávání – používá se u zadání nového či editace požadavku, úkolu a záznamu ve znalostní bázi. Pokud není zatrženo, není kategorie (i podřízené) viditelná.
 • Viditelnost – pokud není zatrženo, kategorie (i podřízené) není viditelná, kromě zadávání či editace požadavku, úkolu a záznamu ve znalostní bázi.

Ukončená podpora aplikace Daemon

Aplikaci Daemon je ukončená podpora. Aplikace slouží pro spouštění úloh v aplikaci HelpDesk. Pro spouštění úloh lze využít Plánovač úloh ve Windows. Pro nastavení úloh v plánovači je možné použít aplikaci HelpDesk Scheduler, která je k dispozici v zákaznické sekci na stránce https://customers.micos-sw.cz.

Výpis všech změn

Administrace

 • Přidáno nové právo "Správce IT – Viditelnost při zadání".
 • Přidána volba "Zobrazit volbu nový požadavek" u požadavků.
 • V globálním nastavení přidán parametr "Max. velikost příloh u emailu v MB".
 • Přidána volba "Smazat řešitele při změně kategorie" u požadavků.
 • U kategorií přidána volba "Viditelnost" a "Viditelnost – při zadání".
 • U kategorií úkolů a znalostní báze přidána volba "Uživatel může kategorii vybrat".

Požadavky

 • Přidána volba "Smazat řešitele" u restartu procesů v detailu požadavku.

Sestavy

 • Přidána sestava "Výpis požadavků dle statusu".
 • Přidána sestava "Výpis úkolů dle statusu".
 • U sestav přidán parametr "Čas v uložené sestavě v sekundách".
 • U sestav řešitelů přidáno "Počet reklamací" v parametru zobrazit.

Znalostní báze

 • Změna u kategorií při zadávání záznamů a zobrazení kategorií uživatelům.

Ostatní

 • Z aplikace odstraněna podpora pro Internet Explorer.

Oprava

 • Při hledání v tabulce se u operace neobsahuje nevracejí záznamy s prázdnými hodnotami.
 • U nového úkolu není předvyplněný řešitel ze šablony, pokud je nastaven parametr doplnit přihlášeným uživatelem.
 • Import uživatelů neproběhne celý, pokud je chyba při ukládání osoby.
 • Chyba při smazání osoby na MySQL.
 • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.