• Úvod
  • Aktuality
  • Jak ve Správci IT hlídat např. platnost SW licence?

Jak ve Správci IT hlídat např. platnost SW licence?

V nástrojích aplikace se nachází karta Alarmy, která slouží k automatickému hlídání a upozorňování na skutečnosti, které mohou vyžadovat pozornost uživatele při správě výpočetní techniky. Definujete-li alarm "Licence s prošlou platnosti (xx dnů před vypršením platnosti)" a ve vlastnostech licence budete evidovat její platnost, pak Vás alarmy mohou automaticky upozornit na blížící se konec platnosti licence nebo třeba ročního servisu.

Automatické upozorňování a zpracování alarmů se děje pouze na základě nainstalovaného servisního modulu pro zpracování dat. Nepoužíváte-li tento servisní modul, pak je nutno alarmy spouštět a aktualizovat ručně z karty Nástroje - Alarmy - Zobrazení, nebo si v konfiguraci alarmů povolit jejich automatické zobrazování při spuštění aplikace Správce IT parametrem Zobrazit přehled alarmů při spuštění programu.