Nasazení Správce IT v praxi – případová studie

Ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. potřebovali zefektivnit a zjednodušit evidenci výpočetní techniky a nainstalovaného SW vybavení na uživatelských stanicích.

Evidenční a auditovací program Správce IT byl porovnán s konkurencí jak po stránce možností evidence, tak i otestován v reálném provozu na testovací skupině počítačů a byl vyhodnocen jako nejlépe vyhovující evidenční software.

Popis společnosti

Společnost spravuje 650 počítačů ve 20 lokalitách (Ostrava, Frýdek-Místek, Český Těšín, Havířov, Karviná, Praha a mnoho dalších). Veškerý provoz je řízen z ostravského sídla firmy, kde je umístěna většina serverů, které jsou jak virtualizovány, tak v klasickém provedení.

Stávající stav evidence

Stávající evidence je řešena přes webové rozhraní běžící na Sharepointu, kde se evidují základní informace o počítačích (počítač/notebook, procesor, celková paměť, HDD, uživatel, umístění). Tyto informace jsou zadávány ručně pracovníky z IT oddělení nebo externími pracovníky zajišťujícími HW podporu.

Implementace

Zcela zásadním úkolem bylo převést informace o počítačích ze staré evidence do aplikace Správce IT. Bylo to provedeno exportem a následným importem těchto informací. Tyto importy se pro zákazníka musely upravit z důvodu velkého množství informací, které zákazník potřeboval převést. Tyto importy se prováděly za počítače i za ostatní majetek ve správě IT oddělení. Databáze je centrální a jednotliví pracovníci IT k ní přistupují z lokální instalace pomocí aplikace.

Práce s evidencí

Implementací evidenčního nástroje Správce IT ve společnosti odpadly z velké části ruční zásahy do evidence a tím také možné chyby při zadávání základních informací o počítačích. Provedením importu počítačů z Active Directory, automatickou instalací klientů na uživatelské počítače pomocí doménových politik a automatickým zpracováním skenů bylo docíleno stavu, kdy počítače zaváděné do aktivního provozu již byly zobrazeny v evidenčním nástroji s naskenovaným HW i SW vybavením a ostatními informacemi důležitými pro IT oddělení.

V aplikaci jsou nastavena práva a viditelnosti na organizační strukturu pro jednotlivé pracovníky. Tím je zajištěno, že každý uživatel aplikace má k dispozici přesně ty údaje, které potřebuje. Za evidenci licencí SW zodpovídá konkrétní pracovník IT oddělení, který multilicence přerozděluje jednotlivým úsekům. Zároveň vidí jejich využití na pobočkách a v případě vyčerpání může řešit případné problémy.

Zhodnocení

Díky implementaci evidenčního programu Správce IT má IT oddělení přehledný celkový pohled na evidenci výpočetní techniky, ostatního majetku a využití licencí. Kromě toho lze lehce dohledat počítače nebo majetek, který je zapůjčen či v opravě.

Výsledek projektu

Nasazením programu Správce IT se znatelně zvýšila efektivita a produktivita práce IT. Docílilo se následujících vlastností:

 • Úspora času – potřebné technické parametry HW zařízení jsou ihned k dispozici.
 • Snadné rozhodování – obměna hardware je díky okamžitým přehledům snadná.
 • Přehled o software – zavedení pořádku v licencích a instalovaném software.
 • Minimalizace nelegálního software.
 • Úspory v nákupu SW licencí, neboť je jasný přehled o jejich počtu a využití.
 • Dohledání faktur k zakoupeným licencím SW.
 • Snížení časové náročnosti na evidenci a správu HW/SW.
 • Lepší přehled o stavu HW/SW.
 • Optimalizace nákupů HW/SW na základě skutečných potřeb.
 • Prevence poruch zařízení díky podpoře plánování profylaxe, servisů a údržby.
 • Kontrola svěřeného majetku při přesunech zaměstnanců.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. souhlasí s obsahem případové studie i jejím případným zveřejněním.
Odpovědná osoba za společnost Severomoravské vodovody a kanalizace: Jan Tomáš
Odpovědná osoba za společnost MiCoS SOFTWARE: Pavel Rosipal