Přínosy plynoucí z používání aplikace

Aplikace je vhodná pro každého z vás, koho zajímá, jaké jsou příčiny aktuálních pracovních výsledků ve vaší firmě.

Jakým způsobem vám Aktivity pomáhají tyto příčiny identifikovat? A do jaké míry se vám dokáží přizpůsobit?

Zefektivníte využití času

Díky znalosti dlouhodobých pracovních návyků svých lidí dokážete lépe organizovat nejen jejich, ale i svůj čas. Porady, školení nebo hromadné dovolené tak můžete plánovat v době, kdy jejich produktivita klesá, naopak, v období jejich nejvyšší produktivity, je můžete nechat pracovat.

Zjistěte příčinu aktuálních výsledků

Někdy se stává, že i přes navýšení kapacity lidských zdrojů dosahuje firma nižších výsledků než původně očekávala. Aktivity pomáhají identifikovat příčiny těchto výsledků a poskytují vám tak data pro jejich účelné navýšení.

Identifikujete potřeby lidských zdrojů

S přehledem o skutečných aktivitách vašich zaměstnanců dokážete lépe předvídat jejich reálné vytěžování a identifikovat reálnou potřebu kapacit lidských zdrojů. Účelně a s předstihem tak plánujete posily, porady i školení.

Uspoříte na nákupech nových SW

Funkce monitoringu používaných aplikací během pracovní doby vám dle jejich využití umožňuje mj. vybírat vhodné aplikace a licence pro další firemní nákupy. Snadno tak eliminujete nákupy těch, které vaši zaměstnanci při své práci téměř (nebo vůbec) nepoužívají.

Snížíte tiskové náklady

Aplikace Aktivity vám podává informace o souborech, které se ve vaší firmě tisknou. Umožňuje vám tak eliminovat tisk sloužící k soukromým účelům a tím snížit vaše tiskové náklady.

Ochráníte citlivá interní data

Veškeré dění ve firmě pro vás bude zcela průhledné. Snadno totiž získáte úplný přehled o tom, kdo a jakým způsobem nakládá a manipuluje s citlivými interními daty.

Jak Aktivity vypadají?