Správce IT verze 2017.2.01

Inventury

 • Implementování inventarizace majetku. 

Tisk čárových kódů

 • Podpora tisku štítků s čárovým kódem pro inventarizaci majetku.

Měsíční generování sestav

 • Přidáno automatické zasílání vybraných sestav. 

Hromadné změny

 • Změna pobočky - doplněn tisk protokolu.
 • Počítače - doplněna změna položky Popis počítače.

Licence

 • Duplikace licence - přidání duplikace uvedeného downgrade.
 • Typ daňových dokladů byl rozšířen o Elektronický doklad.
 • Dodána možnost evidence dokoupení licencí.
 • Přidána možnost zobrazit pouze poslední verze licencí v seznamu licencí.
 • Umožněn upgrade licencí licencovaných na uživatele.
 • Automatické přiřazení zařízení a osob na podkladové licence, pokud se přiřadí na upgrade.
 • Umožnění odřadit více zařízení/osob najednou, multivýběr v mřížce.
 • Přidání možnosti převést licenci Na zařízení na model Na uživatele:
  • jednokusové se převádí včetně přiřazeného zařízení
  • vícekusové musí mít všechna zařízení odřazena
  • v případě upgrade se převádí celá posloupnost všech licencí, musí být shodné počty kusů ve všech licencích a upgradech
 • Dodána sestava Licence - seznam majetku.
 • Uchování velikosti formuláře Rozdělení centrální licence.
 • Umožněno skrytí sloupce typ dokladu.

Bilance licencí

 • Na kartě Nelegální instalace povolen export více záznamů najednou.
 • Doplnění sestavy nelegálních instalací.

SW sken

 • U Windows 10 se v položce service pack zobrazuje číslo verze (např. 1703).
 • Oprava zpracování AutoCadu.
 • Ručně přiřazený downgrade se při zpracování nespároval s nalezeným softwarem.

Majetek

 • Rozšíření Importu majetku o další položky.

Hardware

 • Dodání typu All in One.

Ostatní

 • Přidání nových měn - rubly, leva.
 • Umožněna kontrola duplicit evidenčního, inventárního a specifického čísla přes všechny typy zařízení.

Oprava chyb

 • Oprava nastavení podmínky filtru.
 • Opraveno přiřazování dokladů, které mají přiřazen el. dokument k licenci.
 • Oprava chyb v generátoru sestav.
 • Odstranění chyby při mazání a zadání nového el. dokladu.
 • Opravena kontrola práv u aktualizace sw vzorů.
 • Naplnění položek v mřížce při nastavování podkladových licencí.