Správce IT verze 2017.2.02

Předávací protokoly

Předávací protokoly byly kompletně předělány.

Pokud používáte uživatelsky upravené předávací protokoly, zašlete nám je k provedení nutných úprav pro správné fungování. Uživatelské sestavy naleznete v adresáři ...\Reports\UserReports, který naleznete v adresáři s programem.

 • Byly odstraněny ze seznamu všech sestav a přesunuty do samostatného formuláře.
 • Bylo umožněno ukládání vygenerovaných protokolů.
 • Vygenerované protokoly lze podepsat písemně jako dosud nebo přes webovou aplikaci.
 • K podepsání předávacích protokolů s webovým souhlasem byla vytvořena webová aplikace Správce IT – předávací protokoly.

Synchronizace z Active Directory

 • Pokud bude položka v Mapování nastavena jako prázdná, nebude se daná položka synchronizovat ani načítat.
 • Zpřesnění chybových zpráv při synchronizaci.

Alarmy

 • Přidán nový alarm Platnost smluv, který hlídá konec platnosti evidovaných smluv.

Licence

 • Do hlavní mřížky přidány sloupečky s informacemi o současném spuštění licence.
 • Do formuláře Posloupnost licencí pro upgrade přidán sloupeček Evidenční číslo licence.
 • Změna zobrazení počtu volných licencí pro pobočky při licencování centrální licence.

Bilance software

 • Přidáno rozlišení nálezu - licenční/nelegální s možností přiřazení licencí k zařízení přímo z bilance.

SNMP protokol

 • Přidána podpora SNMP protokolu v2 a v3 ve skenu síťových prvků.

SW sken

 • Doplněna detekce edicí aplikací MS Visual Studio 2013-17.
 • Doplněna detekce edicí aplikací AVG, Oracle databaze.

HW sken

 • Oprava detekce výrobních čísel u zařízení Lenovo.

Oprava chyb

 • Oprava zobrazení záznamů ve formuláři Počítače na kartě Zrušené po automatickém smazání souborů klientem.
 • Oprava výběru organizačního členění při zadávání elektronických dokladů.
 • Oprava zobrazení formulářů na popředí při přepnutí zobrazení z více monitorů na jediný.
 • Oprava v Generátoru sestav.

Správce IT - Předávací protokoly

 • Přidání webové nástavby aplikace Spráce IT, která slouží k prohlížení relevantních údajů, zobrazování a následnému on-line potvrzování předávacích protokolů uživateli.