Správce IT verze 2018.1.01

Předávací protokoly

 • Vytvořen nový formulář zobrazující všechny vygenerované předávací protokoly.

Kontrola duplicit

 • Nový formulář pro zobrazení nalezených duplicit v aplikaci.

Nastavení aplikace - Duplicity

 • Nastavení kontroly duplicit Výrobního čísla bylo rozšířeno. Nyní si můžete zvolit, zda kontrola bude probíhat v rámci celé firmy nebo pouze v rámci poboček, a zda se bude kontrola provádět v rámci jednoho typu zařízení nebo přes všechny typy.
 • Nastavení kontroly duplicit IP adresy bylo rozšířeno. Nyní si můžete navíc zvolit, zda se bude kontrola provádět v rámci jednoho typu zařízení nebo přes všechny typy (počítače, příslušenství a síťové prvky).

Počítače

 • U položky Typ počítač lze pomocí zámku uzamknout vybranou hodnotu. Zpracování HW skenu v tomto případě vybranou hodnotu nebude přepisovat.

Příslušenství

 • Do hlavního menu byla přidána nová volba Změny příslušenství. Formulář zobrazuje záznamy změn příslušenství u všech počítačů.

Licence

 • Do formuláře Posloupnost licencí pro upgrade byly dodány sloupce Evidenční a Inventární číslo. Dále zde bylo umožněno zkopírovat Licenční číslo do schránky.
 • Do sestavy Seznam licencí + zařízení byla k zařízení dodána vazba na downgrade/maitenance.

Odpovědné osoby

 • Umožněna hromadná změna pobočky u osoby, která nemá žádné vazby (přiřazeno zařízení, uživatelskou licenci, vytvořenu zápůjčku).

Synchronizace s AD

 • Pro synchronizaci počítačů s Active Directory byla přidána nová položka pro mapování Popis. Tuto položku naleznete v detailu počítače na kartě Poznámka.
 • Pro synchronizaci osob s Active Directory bylo přidáno mapování položek Titul před a Funkce. Mapování můžete nastavit ve formuláři Nastavení aplikace karta Active Directory tlačítko Mapování.

Kontrola dat

 • Přidána nová Kontrola přiřazení elektronických dokumentů. Volba je přístupná pouze, pokud máte v Nastavení aplikace zatržen parametr S doklady přiřazovat dokument.

SW sken

 • Oprava chyb projevujících se při automatickém odřazování licencí od nenalezeného software.

HW sken - nová HW knihovna

 • Přidána detekce šifrovacího nástroje BitLocker na úrovni logických disků (informace byla přidána na formulář Počítače na kartu Logické disky).

Úprava detekce více připojených monitorů.

 • Úprava detekce sériových čísel monitorů - díky nové funkci lze nyní zjišťovat výrobní čísla i v případech, kdy to dosud nebylo možné, což může mít za následek zvýšený výskyt záznamů ve změnách příslušenství.

Ostatní

 • Dodána možnost lokalizace názvu typu příslušenství, majetku a síťového prvku.
 • Dodána možnost vložit vlastní ikonky pro typy příslušenství, majetku a síťového prvku.
 • Pro ověřování k SMTP serveru byly položky Uživatel a Heslo nastaveny jako nepovinné.
 • Přidána nová měna - polský zlotý.
 • Do hlavních formulářů byly do hlavních mřížek přidány následující sloupečky týkající se odpovědné osoby daného zařízení Osobní číslo, Org. členění osoby, Pracoviště osoby, Funkce, Osoba - aktivní, Poznámka k osobě. Osobní číslo bylo dále přidáno do formulářů zápůjček. Sloupečky je nutno přidat přes Výběr sloupců.
 • Ve formuláři Síťové prvky byl do mřížky přidán sloupeček Číslo nákladového stř., sloupeček lze přidat do mřížky přes Výběr sloupců.
 • V Elektronickém dokumentu byla rozšířena položka Popis.
 • Optimalizace načítání formulářů při požadavcích na zobrazení vlastností.

Oprava chyb

 

 • Oprava chyby v historii podřízeného majetku a síťového prvku.
 • Oprava chyby při přiřazení upgrade s více kusy podkladových licencích.
 • Oprava chyby při přiřazení upgrade jako downgrade s podkladovou licencí.
 • Oprava chyby při vytváření nové licence včetně nového SW vzoru.
 • Oprava problému, kdy se konfigurační formuláře zobrazily mimo aktivní plochu a zablokovaly tak aplikaci.
 • Oprava chyby zobrazení formulářů při zvětšeném DPI.
 • Oprava chyby při exportu předávacího protokolu do Wordu.

 

Správce IT – předávací protokoly

Předávací protokoly

 • Upraven formulář pro webový podpis předávacího protokolu.
 • Přidaná možnost kliknout na organizační členění a tím se objeví předávací protokoly všech lidí v daném členění, to platí pro uživatele s přístupem do aplikace.

Nastavení

 • Přidáno nastavení aplikace a možnost zvolit si pro aplikaci Povolené jazyky (čeština, angličtina, slovenština).
 • Přidána volba "Zobrazit organizační členění bez vazeb".

Oprava

 • Strom organizačního členění, přidáno načítání vlastních ikon pro jednotlivá org. členění (převzato ze Správce IT pro WIN).
 • Počítače, Příslušenství, Majetek, Síťové prvky, převzato pojmenování položek volných číselníků a volných položek ze Správce IT pro WIN.
 • Historie, přeloženy hodnoty ve sloupečku Typ historie (např. Uvedení do provozu).
 • Filtrování datumových položek ve filtrovacím řádku.
 • Oprava zobrazení některých údajů pro klienty Chrome a Internet Explorer.
 • Lokalizovány názvy typů příslušenství, majetku a síťových prvků.

Opravy drobných chyb