Správce IT verze 2018.2.01

Změny verze 2018.2.01

POZOR – důležité informace:

 • Společná databáze - pokud provozujete na společné databázi kromě programu Správce IT i některý z dalších programů (Aktivity, HelpDesk), musíte všechny programy upgradovat na verzi 2018.2.01 najednou. Postup aktualizace musí být v následujícím pořadí Správce IT, HelpDesk a až jako poslední Aktivity. Nelze provozovat některý z programů na nižší verzi.
 • Šifrované připojení k SQL serveru - rozhodnete-li se kvůli GDPR používat šifrované připojení k SQL serveru, pak:
  • musíte manuálně reinstalovat službu SprávceIT (MicosServerSpr) a v instalátoru zvolit šifrované připojení.
  • pokud používáte webovou nadstavbu „Předávací protokoly“, musíte spustit http://nazev-serveru/SpravceIT/Installation/ChangeDatabaseConnection a zatrhnout šifrované připojení.
 • Protokol HTTPS – pokud chcete provozovat webovou nadstavbu „Předávací protokoly“ na tomto protokolu, musíte v Nastavení aplikace programu Správce IT změnit na kartě Předávací protokoly cestu na „https://...“

GDPR

 • Nastavení aplikace - přidána nová karta GDPR, na které lze nastavit některé důležité parametry GDPR.
 • Zabezpečení dat - přidáno:
  • Šifrované připojení k SQL serveru.
  • Podpora protokolu FTPS (včetně explicitního).
  • Podpora protokolu LDAPS.
 • Logování - přidáno logování důležitých akcí s ohledem na GDPR:
  • Změny osobních údajů (číselník odpovědných osob)
  • Přístupy do aplikace (povolené i nepovolené)
  • Změny nastavení GDPR (nastavení parametrů GDPR)
  • Zakázané loginy (ukládání loginů vymazaných/anonymizovaných osob kvůli synchronizaci s AD, zpracování skenů apod.)
 • Politika hesel:
  • Možnost zapnout politiku hesel (počty a formát znaků, platnost, počet pokusů přihlášení, …) včetně logování úspěšných i neúspěšných pokusů o přihlášení.
  • Změna hashování hesel z MD5 na BCrypt.
 • Správa uživatelů - přidána nová práva:
  • GDPR čtení - povolí čtení nastavení GDPR a čtení logů.
  • GDPR změna - povolí změnu nastavení GDPR, mazat zakázané loginy.
 • Číselník odpovědných osob:
  • Přidány nové stavy osob. Nyní mohou osoby nabývat stavy:
   • Aktivní
   • Deaktivovaná
   • Omezené zpracování
   • Anonymizovaná
  • Přidáno nové menu GDPR s volbami:
   • Přístup k osobním údajům
   • Přenositelnost osobních údajů
   • Omezení/Aktivace zpracování osobních údajů
   • Anonymizace osobních údajů
  • Volba Smazat – byla upravena dle GDPR pro úplný výmaz osoby včetně všech vazeb a přesun jejího loginu do tabulky zakázaných loginů. Vazby se odřadí automaticky, není třeba to dělat ručně.
 • Synchronizace osob s AD:
  • Nesynchronizují se osoby anonymizované a s omezeným zpracováním.
  • Ignorují se v AD osoby, jejichž login se vyskytuje v tabulce zakázaných loginů.

Předávací protokoly

 • Přidána možnost definování vlastních textů emailů pro zasílání předávacích protokolů.
 • Přidána možnost zobrazení aktuálního data při generování předávacích protokolů.

Kontrola duplicit

 • Přidán sloupec Evidenční číslo.

Počítače

 • Přidána hromadná změna položky Typ počítače.

Příslušenství

 • Při přesunu příslušenství na jiný počítač byl přidán sloupeček Typ počítače.

Síťové prvky

 • Přidána položka Zásuvka.

Číselník odpovědných osob

 • Rozšíření položek Funkce, Titul před a Titul za.

Synchronizace s AD

 • Přidána podpora protokolu LDAPS.

SW sken

 • Skenovací knihovna byla doplněna o možnost zadat skenování souborů nad zadanou velikost.
 • Skenovací knihovna byla doplněna o detekci nových verzí AutoCADu 2019, včetně SN.

Ostatní

 • Přidány sestavy Seznam licencí - více downgrade na počítači a Seznam počítačů - licence s více downgrade.
 • Do formulářů zápůjček přidán sloupec Poznámka historie.
 • Přidána možnost vytvořit kopii existujícího filtru v hlavních formulářích (počítač, příslušenství, licence apod.).
 • HelpDesk support byl přesunut na zabezpečený protokol HTTPS.
 • V hlavní menu aplikace bylo upraveno opakované spuštění formulářů. Původně se při spuštění ikona/volba zakázala a formulář nešel spustit. Nyní se ikona/volba nezakazuje, formulář se podruhé nespustí, pouze se aktivuje do popředí.
 • Do spodní části mřížek byly přidány ikony pro vyvolání kontextového menu a kopírování textu do clipboardu.

Oprava chyb

 • Opravena chyba v Generátoru sestav.
 • Opravena chyba při přiřazování daňového dokladu.

Správce IT – předávací protokoly 2018.2.01

GDPR

 • přidána bezpečnostní opatření vztahují se k ochraně osobních údajů.
 • přidána nová pravidla pro přihlašování do aplikace (blokování účtů, kontrola vypršení hesla, komlexita hesla, apod.)
 • přidáno logování přístupů do aplikace.
 • připojení k databázi, přidány volby pro šifrování připojení k SQL serveru.

Oprava

 • filtrování všech datumových položek pro slovenskou lokalizaci
 • Opravy drobných chyb.