Správce IT verze 2019.1.01

Upozornění

 • Při společné databázi - pokud provozujete na společné databázi kromě programu Správce IT i některý z dalších programů (Aktivity, HelpDesk), musíte postupně upgradovat všechny programy na verzi 2019.1.01. Nelze provozovat některý z programů na nižší verzi.

Software

 • Přidána evidence produktů.

Hardware

 • Přidána položka Měsíc výroby do všech evidencí hardware.
 • Ve vlastnostech zařízení (kromě počítačů) bylo dodáno zobrazení Výrobního čísla nadřízeného prvku.

Počítače

 • V seznamu počítačů v podřízené mřížce příslušenství je možno zobrazit položky Volná1-8.

Majetek

 • Změna importu telefonních výpisů. Byl upraven formát pro načtení výpisů. Je možno načítat výpisy O2 a Vodafone.

Licence

 • Umožněna editace všech položek (kromě pobočky), pouze u nepřiřazené licence.
 • Přiřazení licence na uživatele - ve výběru osob pro přiřazení byl doplněn sloupec login.
 • Licence na uživatele (Per User) - do vlastností licence na uživatele byl přidán parametr Kontrola odpovědné osoby při přiřazení, kterým lze ovlivnit způsob přiřazení licence na uživatele. Pokud je parametr zapnutý, lze licenci přiřadit pouze na uživatele, který je na počítači přiřazen jako odpovědná osoba. Pokud je parametr vypnutý, lze licenci přiřadit bez kontroly na libovolného uživatele.

Bilance

 • Přidána nová Bilance souborů (podle naskenovaných souborů).

Elektronické dokumenty

 • Přidán Hromadný import elektronických dokumentů.

Odpovědné osoby

 • Dodána možnost zapnout kontrolu duplicit osobních čísel. Tuto kontrolu lze zapnout ve formuláři Nastavení aplikace.
 • Zpřístupněn import odpovědných osob ze souboru XML nebo CSV.
 • Pro nastavený parametr Povolit přímé přihlašování uživatelů aplikace Správce IT=Výběr je v číselníku osob zobrazena položka Přístup Správce IT Web, kterou lze přidat do mřížky odpovědných osob a její editaci zpřístupnit vybraným zaměstnancům přístup do aplikace Správce IT Web.

Klient

 • Zachování souboru ultravnc.ini při upgrade aplikace (v předchozích verzích se soubor při upgrade smazal a znovu vytvořil, čímž se mohly ztratit změněné parametry).
 • Přidána možnost ověřování připojení k VNC pomocí doménových účtů.

Inventury

 • Přidána možnost provádět inventury podle evidenčního nebo specifického čísla.

Můj účet

 • Přidáno nastavení hlaviček sestav, parametr Zobrazit formuláře v záložkách, parametr Zobrazit panel nástrojů.

Nastavení aplikace

 • Záložka Obecné 2 - přidán parametr Nepřemazávat INI soubory při změně nastavení (zachovávat práva). Je-li tento parametr zapnutý, umožňuje při upgrade Aplikace zachovat INI soubory na původních místech včetně jejich nastavených práv.
 • Záložka HW a SW sken - parametr U počítače přepisovat podle skenu odpovědnou osobu byl změněn na U počítače doplňovat podle skenu odpovědnou osobu. Při zapnutém parametru se osoba doplňuje, jen pokud není u počítače uvedena nějaká odpovědná osoba.
 • Záložka Předávací protokoly - pro parametr Povolit přímé přihlašování uživatelů aplikace Správce IT byly přidány možnosti Nikdo/Všichni/Výběr.
 • Změněn způsob ukládání parametrů pro klienty do ini souborů tak, aby zůstala zachována práva k souborům.

Sken HW a SW

 • Sken HW

  • Oprava detekce velikosti disku.
  • Oprava detekce názvu některých procesorů Intel Celeron.
  • Oprava detekce nainstalovaných servisů (trvale běžících aplikací).
 • Sken SW

  • Opravena detekce nového operačního systému MS Windows Server 2019, včetně jeho edicí.
  • Doplněna detekce SN dalších aplikací.
  • Soubor CAL_License.zip byl doplněn o soubor pro detekci CAL licence MS Windows Serveru 2019.
 • Zpracování skenu HW

  • Do sekce Bezpečnost dodána detekce a parametry čipu TPM (Trusted Platform Module).
  • Zrušen parametr Zpracovávat bezpečnost, parametry bezpečnosti jsou zpracovávány vždy.
  • Přejmenován parametr U počítače přepisovat podle skenu odpovědnou osobu na U počítače doplňovat podle skenu Odpovědnou osobu. S přejmenováním parametrů bylo změněno zpracování - odpovědná osoba je doplněna ze skenu HW jen v případě, že u počítače není odpovědná osoba vyplněna.
  • Oprava zpracování linuxového skenu.
  • Oprava chyby při určení monitoru PnP.

Synchronizace AD

 • Při synchronizaci osob podle osobního čísla musí být zapnuta kontrola duplicit osobního čísla.
 • V Nastavení AD byla rozdělena položka DN zvlášť pro počítače a zvlášť pro osoby.

Statistiky

 • Statistika licencí - přidán sloupec Výrobce programu.
 • Pro položku Cena umožněno definování rozsahu velikosti sloupců.

Správa uživatelů

 • Právo k Předávacím protokolům bylo rozšířeno na Čtení, Mazání a Změna.
 • Přidáno právo Import číselníků.

Oprava chyb

 • Oprava chyby při duplikaci majetku.
 • Opravy chyb v lokalizaci.
 • Opravy chyb v importech ze souborů.
 • Oprava chyby při zadání nového software.
 • Oprava sestavy Odpovědné osoby - historie počítačů.
 • Oprava chyby při zápisu poznámky do historie při likvidaci počítačů.

Správce IT Web

 • Přejmenování aplikace ze "Správce IT - Předávací protokoly" na "Správce IT Web".
 • Upraveno ověřování přístupu do aplikace.
 • Přidán vstup do Helpdesk podpory z aplikace.
 • V tabulkách Hardware, Příslušenství, Majetek a Síťové prvky byl přidán sloupeček "Měsíc výroby".