Správce IT verze 2019.2.01

To nejzajímavější z této verze

Protokoly

Do aplikace byla přidána možnost evidovat návratové protokoly. Práce s těmito protokoly je stejná jako práce s předávacími protokoly. Lze je vytvořit pro osoby (již v dřívější verzi), počítače, příslušenství, majetek, síťové prvky a licence. Volba pro tvorbu protokolů byla rozdělena na dvě části Předávací a Návratové protokoly. V seznamu protokolů jsou uvedeny všechny protokoly, filtrovat můžete podle sloupce typ protokolu.

Byla přidána platnost protokolu. Platný je pouze poslední protokol pro dané zařízení. Pokud u zařízení dojde ke změně odpovědné osoby je protokol označen jako neplatný. Osoby mohou mít více platných protokolů s různým složením (mohou mít protokol za majetek, počítač). Pokud má osoba vygenerován protokol a poté ji je přiřazeno nové zařízení, je stávající protokol označen jako změněný a zůstává platný. Pokud je osobě zařízení odebráno, je stávající protokol označen jako změněný a stává se neplatným. Platnost protokolů se určuje zvlášť pro předávací a zvlášť pro návratové protokoly.

U protokolů s webovým podpisem lze nastavit notifikace. Lze zaslat notifikaci zvolené osobě (zpravidla vedoucím osoba) o odmítnutí protokolu. Tato notifikace je zaslána v okamžiku odmítnutí protokolu. Dále lze zaslat notifikaci o tom, že protokol nebyl podepsán ve stanovené lhůtě. Tuto notifikaci zasílá služba Správce IT a lze ji poslat osobě, která měla protokol podepsat a dále vedoucí osobě.

Elektronické dokumenty

Elektronické dokumenty lze přiřadit nově přiřadit ke smlouvám a k historii. Seznam přiřazených elektronických dokumentů je nyní zobrazen na seznamu daňových dokladů, objednávek a smluv.

Úprava revizí

Ke každému záznamu o provedené revizi je nyní možno zadat proud a výkon. Při provedení revize jsou nabídnuty hodnoty proudu a výkonu, které jsou definovány pro zvolený typ revize, tyto je možné pro konkrétní zařízení upravit.

Byla rozšířena položka Smlouva.

Protokol o revizi lze hromadně vytisknout pro více zařízení ze seznamu plánovaných akcí. Protokoly budou vytištěny pro všechna označená zařízení. Tiskne se vždy poslední protokol pro zařízení.

Výpis všech změn

Aplikace 

 • Aplikace upravena do nativního provozu 32/64 dle bitové verze prostředí. 
 • Od příští verze končí podpora SQL serveru verze 2008 a 2008R2.

Drobné úpravy

 • Přidání sloupců do mřížek:
  • Seznam licencí - vazby v mřížce - volné položky, název organizačního členění a název pobočky.
  • Inventury - odpovědná osoba, obchodní název, výrobní číslo, nákupní cena, druh majetku, pracoviště a volné položky.
  • Vzdálená správa - doména, model, typ komunikace, typ počítače, osobní číslo osoby, typ použití, volná1-8.
  • Počítače - alternativní IP adresa, detekce verze BIOSu.
  • Bilance licencí - seznam počítačů s licencí na zařízení - naskenované licenční číslo.
  • Bilance software - nežádoucí software.
  • Databáze software - nežádoucí software.
  • Produkty - nežádoucí software.
 • Do databáze SW přidány hromadné změny. Lze změnit kategorii, výrobce, typ licencování, konec podpory.
 • Uložení stavu parametru Zobrazovat pouze poslední verzi na seznamu licencí.
 • Likvidaci zařízení lze přerušit.
 • Úprava formulářů pro nastavení závěrečných textů předávacích, návratových a likvidačních protokolů.
 • Produkty - v seznamu produktů lze označit nežádoucí software.

Plánované akce

 • V plánovaných akcích lze do mřížek se zařízeními vložit sloupec Druh majetku.
 • U revizí lze na kartě se zařízeními spustit tisk Protokolů revize. Protokoly budou vytištěny pro všechna označená zařízení. Tiskne se vždy poslední protokol pro zařízení.

Osoby

 • Do číselníku osob byl přidán Přesun osob s vazbami na jinou organizační jednotku včetně všech zařízení, které má osoba přiřazené. Přesun lze provést pouze v rámci pobočky.

Předávací protokoly

 • Přidáno označení, zda se jedná o platný protokol. Platný je pouze poslední protokol pro dané zařízení. Pokud u zařízení dojde ke změně osoby, je protokol označen jako neplatný. Osoby mohou mít více platných protokolů s různým složením (mohou mít protokol za majetek, počítač,…). Pokud má osoba vygenerován protokol a poté jí je přiřazeno zařízení, je protokol označen jako Změněný a zůstává platný. Pokud jí je zařízení odebráno, je protokol označen jako Změněný a stává se neplatným.
 • Přidána možnost nastavit notifikaci při odmítnutí předávacího protokolu. Pokud uživatel předávací protokol při podpisu přes web odmítne, zašle se informační email o odmítnutí protokolu zvolené osobě.
 • Odpovědné osobě, která nepodepsala předávací protokol ve stanovené lhůtě, lze zaslat notifikační email o překročení lhůty k  podpisu. Tento email zasílá automaticky služba Správce IT.
 • V předávacím protokolu za osobu se parametr tisk licencí nyní vztahuje i na licence přiřazené k počítači.
 • Protokoly s webovým podpisem lze nyní podepsat i ručně.

Návratové protokoly

 • Přidána možnost vytvořit a evidovat návratové protokoly. Práce s těmito protokoly je stejná jako práce s předávacími protokoly.
 • Návratové protokoly lze nově vytvořit pro počítače, příslušenství, majetek, síťové prvky a licence.

Elektronické dokumenty

 • Na pravou stranu formuláře byla přidána mřížka se seznamem vazeb pro aktuální elektronický dokument. Je zde možné přidat novou vazbu, zrušit existující, zobrazit vlastnosti.

Daňové doklady, objednávky, smlouvy

 • Smlouvy - ke smlouvám je možné přiřadit elektronický dokument.
 • Do formulářů se seznamem daňových dokladů, objednávek a smluv byl na pravou stranu přidán seznam přiřazených elektronických dokladů. V tomto seznamu lze dokumenty přiřazovat, odřazovat, zobrazit vlastnosti elektronického dokumentu nebo zobrazit náhled naskenovaného elektronického dokumentu.

Vzdálená správa

 • Přidání sloupců doména, model, typ komunikace, typ počítače, osobní číslo osoby, typ použití, volná1-8.
 • Pro komunikaci s klienty lze použít druhou IP adresu.

Historie

 • K záznamu historie je možno přiložit naskenovaný elektronický dokument.
 • Revize - ke každé revizi je možné zapsat Proud a  Výkon.
 • Revize - rozšíření položky Skupina používání na 5 znaků.
 • V detailu historie je zobrazeno i inventární číslo zařízení, ke kterému se historie vztahuje.

Sken hardware

 • Oprava detekce parametrů HDD typu NVMe.
 • Oprava detekce na počítačích, kde se nevytvářel výsledný sken.
 • Zpracování skenu - pokud položka Role v doméně má naskenovanou hodnotu Standalone Server, Member Server, Backup Domain Controller nebo Primary Domain Controller je při zpracování nastaven typ počítače na server.

Služba Správce IT

 • Oprava občasných výpadků zpracování dat.
 • Modul ScanWin - oprava ukládání skenů do jiné složky než je výchozí složka \TXT.

Oprava chyb

 • Oprava chyby při editaci osoby a organizačního členění u počítače (změna osoby se neuložila).
 • Alarmy - oprava chyby při omezené viditelnosti uživatele.

 

Správce IT Web

To nejzajímavější z verze 2019.2.01

Návratové protokoly

Původně byly v aplikaci pouze „Předávací protokoly“, nyní byla do aplikace přidána možnost evidovat i „Návratové protokoly“. Práce s těmito protokoly je stejná jako práce s předávacími protokoly. Lze je vytvořit pro osoby, počítače, příslušenství, majetek, síťové prvky a licence. Volba pro tvorbu protokolů byla rozdělena na dvě části Předávací protokoly a Návratové protokoly.

U protokolů s webovým podpisem lze nastavit notifikace. Lze zaslat notifikaci zvolené osobě (zpravidla vedoucím osobám) o odmítnutí protokolu. Tato notifikace je zaslána v okamžiku odmítnutí protokolu. Dále lze zaslat notifikaci o tom, že protokol nebyl podepsán ve stanovené lhůtě. Tuto notifikaci zasílá služba Správce IT a lze ji poslat osobě, která měla protokol podepsat a dále vedoucí osobě.

Výpis všech změn

Návratové protokoly

 • přidána nová oblast

Předávací protokoly

 • do předávacích protokolů byl přidán parametr, zda zasílat vedoucí osobě emailem upozornění o odmítnutí protokolu
 • ve výpisu protokolů byl doplněn sloupeček "Platnost"

Bilance software

 • do výpisu software přidány sloupečky "Kategorie" a "Nežádoucí SW"

Počítače

 • informace o počítači, přidána položka "IP adresa 2"

Celá aplikace

 • opravy drobných chyb