Správce IT verze 2020.1.01

To nejzajímavější z této verze

Retenční politika dat

V aplikaci lze nastavit, jak dlouho budou vybraná data k dispozici, než dojde k jejich odstranění. V retenčních politikách se nastavují oblasti, ve kterých se provádí výmaz dat po zadané době. Doba se nastavuje ve dnech. Politiky lze spouštět automaticky nebo ručně z hlavního menu aplikace. Pokud je zatržená volba automaticky spouštět retenční politiku, provádí se odstranění dat jednou denně.

Je-li je aplikace spojená s produkty HelpDesk nebo Aktivity, nastavení sekce Retenční politika společných dat je pro všechny aplikace společné. Pokud v některé aplikaci změníte nastavení, projeví se to i v ostatních.

Pro společná data lze nastavit tyto volby:

 • Zakázané loginy – jedná se o výpis přihlašovacích jmen, které nelze v aplikaci uložit. Do zakázaných loginů se dostane přihlašovací jméno při smazání či anonymizaci osoby.
 • Změny osobních údajů – jedná se o výpis změn osobních údajů provedených u osob.
 • Přístupy do aplikace – jedná se o přístupy uživatelů do aplikace.
 • Změny nastavení GDPR – jedná se o výpis změn nastavení GDPR.

Pro data aplikace Správce IT lze nastavit tyto volby:

 • Změny software – zde se zapisují instalace a odinstalace software na zařízení.
 • Logování vzdálené správy – seznam akcí provedených přes vzdálenou správu.
 • Historie – skeny HW, SW – záznamy v historii o zpracování HW/SW skenu i s výpisem naskenovaného souboru.

Volné údaje

Pro počítače a odpovědné osoby lze nadefinovat až pět vlastních položek, které mají možnost namapování AD. Pokud chcete vlastní položku použít, v nastavení aplikace zatrhněte pole u položky a zadejte název položky. Tato položka se poté bude zobrazovat v přehledu osob a počítačů. Položky můžete u osob a počítačů editovat. Na tyto položky lze nastavit mapování položek u pobočky. Poté, pokud používáte synchronizaci, se bude plnit podle údajů z Active Directory.

Alarmy

Byly přidány tyto nové alarmy: 

 • Seznam počítačů, kde login odpovědné osoby neodpovídá loginu osoby při skenu
 • Daňové doklady s položkami k přiřazení
 • Daňové doklady bez přiřazených elektronických dokumentů.
 • Elektronické dokumenty, které nemají žádné vazby na zařízení, licence, smlouvy apod.
 • Změny software po zpracování SW skenu.

Výpis všech změn

Active Directory

 • V nastavení aplikace bylo k položkám pro nastavení fitru pro vyhledávání počítačů nebo osob přidáno tlačítko pro nastavení implicitního filtru.
 • Upraveno zobrazení synchronizovaných počítačů a osob. Osoby, které jsou v seznamu zakázaných loginů, se nyní neobjevují na kartě Nová. Na formulář byl přidán seznam zakázaných loginů.

Licence

 • Přiřazení licencí - v seznamu počítačů pro výběr je počítač, který byl zakoupen jako OEM, barevně odlišen.
 • Při duplikaci licence jsou nově duplikovány i položky License mobility a Platnost SA/maintenance.

Počítače

 • Umožněna duplikace a hromadná změna položek Cluster a Virtualizace.
 • Přidáno filtrování podle skupin.
 • Přidány sloupce s informací o verzi knihovny, kterou byly provedeny HW a SW skeny a verzi klienta.

Vzdálená správa

 • Karta příslušenství - umožněno přidávat sloupce.
 • V nastavení vzdálené správy je možno označit defaultní administrátorský účet.
 • Přidán sloupec s verzí klienta.

Bilance

 • Bilance licencí - do seznamu zařízení, na kterých je licence přiřazena, bylo přidáno označení pro downgrade.

Protokoly

 • Do protokolů za osoby byl k zařízením a licencím doplněn datum přiřazení.

Elektronické dokumenty

 • Umožněno přiřadit el. dokumenty k již zlikvidovaným zařízením.
 • Při likvidaci zařízení je možno přiřadit elektronický dokument.

Daňové doklady

 • Umožněno označit doklad Nenabízet k přiřazování z důvodu eventuálního drobného majetku na dokladu, který se nebude nikam přiřazovat.

Opravy chyb

 • Opravena kontrola na duplicitu inventárních čísel při převodu počítačů mezi pobočkami
 • Virtuálním počítačům se nezapisovala velikost přiděleného disku
 • Oprava chyby při přiložení souboru k protokolu
 • Oprava chyby při přiřazení více řádků z jednoho daňového dokladu na zařízení

 

Správce IT Web

To nejzajímavější z verze 2020.1.01

V této verzi nebyly provedeny žádné velké změny.

Výpis všech změn

 • Bilance licencí, Licence na zařízení - v tabulce přidán sloupeček "Downgrade"
 • Bilance licencí, Licence na uživatele - v tabulce přidán sloupeček "Downgrade"
 • Opravy drobných chyb.