Správce IT verze 2021.2.01

To nejzajímavější z této verze

Komunikace přes webovou službu

V nastavení vzdálené správy byla přidána komunikace s klientem přes webovou službu.
Podle zatržených typů komunikace se klient bude postupně snažit spojit přes webovou
službu, sdílený adresář nebo FTP. U webové služby je nutné vyplnit správnou URL adresu aplikace SpravceIT Web. Musí být viditelná pro klienty, tzn. pokud zadáte URL na místní síti, budou moct klienti komunikovat jen na této síti.

Alarmy

Byly přidány dva nové alarmy sloužící ke zjištění počtu nespárovaných souborů hw/sw skenů v adresáři. Alarm zjistí počet takových souborů podle viditelnosti uživatele.

Daňové doklady

U dokladů za licence je možno zobrazit seznam zařízení nebo uživatelů, ke kterým je licence přiřazena.

Výpis všech změn

Licence

 • Přidáno generování záznamu do historie při změně názvu, verze, edice.
 • Přidáno generování záznamu do historie při změně typu licence.
 • Přidáno generování záznamu do historie při změně počtu zakoupených licencí. U uživatelských licencí se kontrolují pouze počty uživatelů.

Ostatní

 • Přidání sloupců
  • Počítače - SW sken - Licence - číslo dokladu, objednávka, datum zakoupení, interní číslo dokladu.
  • Licence - lze přidat sloupec Přiřazená zařízení, který určuje, zda uživatelská licence je přiřazena k nějakému zařízení.
  • Licence - sloupec Podkladová licence, který určuje, zda k licenci byl přiřazen upgrade.
  • Sestava Seznam počítačů + licence SW - doplněna položka číslo dokladu.

Opravy chyb

 • V sestavě Licence - vazby na zařízení se špatně zobrazovaly virtuální počítače.
 • Oprava chyby v zápisu do historie při přesunu příslušenství na jiný počítač.
 • Bilance SW - u licencí se nezobrazoval přiřazený majetek.
 • Oprava chyby při ručním stažení skenů z FTP při omezené viditelnosti uživatele.
 • V Bilanci souborů se nezobrazovaly přípony

Správce IT Web

Výpis všech změn

 • Verze beze změn.