Správce IT verze 2022.2.01

Výpis všech změn

Licence

 • Licence s povolenou virtualizací je možno přiřadit k zařízení vícekrát - je třeba zatrhnout parametr "vícenásobné přiřazení k zařízení".

Vzdálená správa

 • Administrátorský účet pobočky je možno nakopírovat do ostatních poboček.

Majetek

 • Načtení vyúčtování mobilů od operátora O2 bylo doplněno o načtení množství spotřebovaných dat a jejich cena. 
 • V mřížce se seznamem majetku je možno zobrazit telefonní číslo, IMEI, tarif. 
 • Byla přidána nová sestava majetku s údaji sim karet.

Ostatní

 • Software - registry - načtení url adresy.
 • Výběr zařízení při přiřazení daňového dokladu - doplněny sloupce osoba, číslo objednávky, značka a volné položky.
 • Došlo ke změně šifrování dat v databázi a konfiguračních souborech z algoritmu DES na modernější a bezpečnější AES.
 • U souborů vytvořených hw skenem byla změněna přípona z WHW na WHN.

Opravy chyb

 • Oprava sestavy - Odpovědné osoby - vazby - chyběly návratové protokoly.
 • Oprava kontroly IP adres v Nastavení aplikace.
 • Oprava alarmu s končící podporou.