Správce IT verze 2022.3.01

To nejzajímavější z této verze

Protokoly

Tisk a generování protokolů byl přepracován a rozšířen:

 • Podpisy protokolů – každý typ protokolu může mít libovolný počet podpisů.
 • Protokoly bez podpisu – nově je možno generovat protokoly, které nemají žádný podpis.
 • Automatické podepsání protokolů přihlášenou osobou – pokud má protokol podepsat osoba, která ho generuje, je takový podpis automaticky doplněn.
 • Protokoly o zápůjčce – protokoly o zápůjčce jsou nyní evidovány. Jsou generovány při vytvoření zápůjčky, je možné je podepisovat webově.
 • Likvidační protokol – likvidační protokoly jsou nyní evidovány. Protokoly jsou generovány při provádění likvidace zařízení, je možné je podepisovat webově.
 • Vlastní typy protokolů – je možné nadefinovat vlastní typy protokolů.

Pozor:

pokud máte uživatelsky upravené Předávací nebo Návratové protokoly, je nutné před jejich tiskem nebo generováním zkontrolovat, zda šablony protokolů odpovídají údajům v Nastavení protokolů. Je třeba zkontrolovat:

 • názvy šablon v Nastavení protokolů musí odpovídat názvu souboru *.MRT na disku
 • v šablonách musíte zkontrolovat názvy položek pro vytištění/zadání podpisů. V šabloně musí existovat část DataBandSignatures, v ní musí být textová pole:
  • Předávací protokol
   • txtCity, txtDate – pro vytištění data a místa
   • Text137, txtTransferingPerson – předávající osoba
   • Text138, txtPodpis – přebírající osoba
  • Návratový protokol
   • txtCity, txtDate – pro vytištění data a místa
   • Text137, txtPodpis – předávající osoba
   • Text138, txtTransferingPerson – přebírající osoba
  • Likvidační protokol
   • Text3, Text116 – odpovědná osoba
  • Protokol o zápůjčce
   • Text21, txtPredal1 – předal(zapůjčení)
   • Text22, txtPrevzal1 – převzal(zapůjčení)

Energetický audit

Byl vytvořen energetický audit pro výpočet spotřeby elektrické energie za vybrané počítače ve zvoleném období. Výstupem auditu je sestava s informacemi o spotřebě elektrické energie.

 • Verze bez Aktivit – výpočet je proveden dle zadaných parametrů.
 • Verze s Aktivitami – výpočet je proveden dle reálného provozu vybraných počítačů


Výpis všech změn

Vzory SW

 • Databáze vzorů sw byla doplněna o nové verze produktů Autodesk 2023.
 • Skenovací knihovna sw byla doplněna o detekci SN produktů Autodesk 2023.

Sítě

 • Číselník sítí byl rozšířen o položky DNS, Mask, Gateway, rozsah IP adres.

Sken SW

 • Přidána detekce certifikátů.

ScanWin

 • Přidána možnost odesílání skenů na webové služby.

Sken HW

 • Rozšíření detekce uživatelských účtů a skupin na počítačích.

Odpovědné osoby

 • Přiřazovat zařízení/licence lze nyní i v číselníku odpovědných osob.

Počítače

 • Rozšíření položky Popis počítače.
 • Na záložku Sken SW byla přidána nová záložka Certifikáty, která zobrazuje seznam nainstalovaných osobních certifikátů.

Ostatní

 • Generátor sestav 
  • přidány naskenované položky z technických informací příslušenství (firmware, bios, ...).
 • Majetek
  • přidána možnost smazat všechny platby za sim kartu najednou.
 • Daňové doklady
  • přidání sloupců – Model, Faktura/Stručná.
 • Sestavy
  • sestava Osoby + vazby – doplněny aktuální zápůjčky.
 • Import počítačů a majetku
  • rozšíření o IP, pracoviště a volné položky.
 • Produkty
  • přidání sloupce www.

Opravy

 • Oprava chyby při hromadném přiřazení licence.
 • Oprava chyby při importu majetku – délka názvu typu.
 • Opraveny chyby v názvech uživatelských vlastností zařízení.
 • Oprava chyby při importu plateb za mobily.

Správce IT Web

 • Protokoly byly rozšířeny o následující typy – Likvidační, Zápůjčky a Vlastní.
  • Každý vygenerovaný protokol má v podřízené mřížce zobrazeny osoby, které mají daný protokol podepsat.
  • Stav protokolu se změní:
   • ve chvíli, kdy jsou podepsány všechny osoby. Po posledním podpisu je stav protokolu nastaven na Podepsán.
   • pokud jedna z podepisujících osob protokol odmítne. V tomto případě se nečeká na vyjádření dalších osob a stav protokolu je nastaven na Odmítnut.
   • Opravena chyba při stránkování ve formuláři Bilance software.