Vzdělávání MiCoS SOFTWARE

 

Společnost MiCoS SOFTWARE s.r.o. zahájila projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011872 pod názvem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců Micos Software. V tomto projektu se budou školit vybraní zaměstnanci firmy v těchto aktivitách: Obecné IT a Specializované IT. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.