Technické informace

Správce IT

Zde najdete veškeré technické informace k aplikaci Správce IT

Více informací

Aktivity

Zde najdete veškeré technické informace k aplikaci Aktivity. 

Více informací

HelpDesk

Zde najdete veškeré technické informace k aplikaci HelpDesk.

Více informací