Aktivity verze 2021.1.01

To nejzajímavější z této verze

Komunikace přes webovou službu

V aplikaci byla přidána komunikace s klientem přes webovou službu. Nastavení se nachází v nastavení aplikace na záložce Komunikace. Podle zatržených typů komunikace se klient bude postupně snažit spojit přes webovou službu, sdílený adresář nebo FTP. U webové službu je nutné vyplnit správnou URL adresu aplikace Aktivity. Musí být viditelná pro klienty, tzn. pokud zadáte URL na místní síti, budou moct klienti komunikovat jen na této síti.

Změna u klíčových slov v doménách

V číselníku domén v nastavení kategorie bylo odstraněno omezení 4 000 znaků v poli Klíčová slova.

Místo klíčových slov oddělených mezerou lze použít regulární výraz. Zatržením volby Klíčová slova jako regulární výraz můžete psát váš regulární výraz do pole Klíčová slova. Tak můžete přesněji definovat, které domény mají být přiřazeny do kategorie.

Úprava importu přes CSV

V importu u osob, počítačů a org. jednotek je upraven import pomocí CSV souborů. V těchto souborech textové položky lze dát do dvojitých uvozovek. Tímto je možné v textové položce mít čárku.

Hyperlink v sestavách

Pokud se sestava zasílá na email nebo se v tisku generuje jako PDF soubor, URL hodnoty jsou aktivní jako hyperlink. Tzn. lze proklikem zobrazit URL v prohlížeči.

Skrýt detaily v sestavách

V nastavení aplikace je přidána volba Skrýt detaily v sestavách. Pomocí tohoto parametru se skryjí v sestavách detaily všem uživatelům. Jedná se o detaily procesů, internetových adres, tiskových úloh, USB operací a síťového připojení. Pomocí tohoto parametru se skryje u uživatelských rolí právo Sestavy – detaily, pomocí kterého se detaily skryly jen vybraným rolím.

Výpis všech změn

Administrace

 • Do nastavení komunikace u klientů dodána komunikace přes webovou službu.
 • Upraveny importy přes CSV. Textové hodnoty mohou být ve dvojitých uvozovkách pro načtení hodnoty obsahující čárku.
 • U klíčových slov v doménách odstraněno omezení na 4 000 znaků.
 • V doménách lze místo klíčových slov použít regulární výraz pro zařazení domény do kategorie.
 • Přidána volba "Skrýt detaily v sestavách" do nastavení aplikace.
 • Pro synchronizaci a import u Active Directory přidáno synchronizovat podle ObjectGUID.

Sestavy

 • Do sestav k tisku (PDF soubor) dodán hyperlink k url.

Klient

 • Přidána komunikace přes webovou službu.

Oprava

 • Klient na terminálu nestahoval soubory z FTP.
 • V sestavách u stromů s počítači se zobrazovala odpovědná osoba, i když není zatržena volba "Zobrazit jméno osoby ve stromu počítačů".
 • U aktivací v aktualizaci se nenačetlo nastavení proxy.
 • Chybný výpočet neaktivity v sestavách.
 • Pokud je za den více přihlášených osob, neaktivita je započtená jen u poslední.
 • Chybné zobrazení navazujících časů v časové ose u sestav.
 • Neloguje se využití Aktivit.
 • Opravy drobných chyb a drobná vylepšení.