Aktivity verze 2023.3.01

To nejzajímavější z této verze

Úlohy u servisního modulu

Nastavení servisního modulu upraveno o nastavení úloh, které modul spouští. U těchto úloh lze nastavit intervaly spouštění a zastavit provádění těchto úloh. Úlohy lze spouštět v minutových intervalech, nebo v určeném čase v denní či měsíční periodě. Servisní modul v minutových intervalech kontroluje čas spuštění úloh. V tabulce s úlohami se nezobrazují systémové úlohy.

Úlohy se řadí do fronty, a pokud některá úloha běží delší čas, ostatní čekají na dokončení probíhající úlohy. Některé ze systémových úloh běží mimo frontu a budou vždy spuštěny. Jedná se o instalace, odinstalace klientů, stahování souborů z FTP a zpracování VER souborů.

Výpis všech změn

Administrace

  • V nastavení servisu přidáno nastavení spouštění úloh servisu.

Sestavy

  • Vlastní označení sestavy se vkládá před název sestavy.

Oprava

  • Nelze spustit import počítačů, pokud není vyplněn filtr pro počítače.
  • Nelze změnit u kategorie aplikací příznak povolený.
  • Nelze vytvořit profily pro blokování a terminály, pokud existuje počítač s nepovoleným znakem.
  • Po aktualizaci aplikace se změní nastavení logování u servisu na základní nastavení.
  • Opravy drobných chyb a drobná vylepšení.