Aktivity verze 2024.1.01

To nejzajímavější z této verze

Časové období u detailu dne aplikací a internetu

U sestav detail dne upraveno zadání časového období. U časových os může vygenerování sestavy trvat delší dobu, pokud je vybráno více dnů.

Graf časová osa

U sestav detail dne - časová osa v aplikacích a internetu lze vybrat typ grafu časová osa. Graf lze zvětšovat a posouvat pomocí myši. Zvětšování se provádí pomocí kolečka (na mobilu pomocí gesta). Posouvání se provádí podržením levém tlačítka.

Zasílání sestav

Pro zasílání sestav byly dodány parametry v nastavení aplikace. Jedná se o parametr zasílat prázdné sestavy na email, kterým můžete zamezit zasílání prázdných sestav. Druhý parametr je zasílat sestavy hromadně na email, pomocí kterého můžete zasílat sestavy každou zvlášť.

Výpis všech změn

Administrace

 • Přidaný parametr "Zasílat sestavy hromadně na email".
 • Přidaný parametr "Zasílat prázdné sestavy na email".
 • Přidaný parametr "Klíč pro JWT token" pro komunikaci s Web API.

Sestavy

 • Přidána volba do toolbaru sestav pro přepnutí nastavení filtru mezi dialogem a panelem.
 • U sestav detail dne u aplikací a internetu upraveno zadání časového období.
 • U sestav detail dne - časová osa u aplikací a internetu přidán typ grafu "časová osa".

Ostatní

 • Ukončení podpory Microsoft SQL Server 2012.
 • Komunikace klientů změněna z webových služeb na Web API.
 • Vylepšení zachytávání chyb aplikace.
 • Do horní lišty přidána informace o počtu zachycených chyb.

Oprava

 • U přímého přihlášení se u odhlášení provede opětovné přihlášení.
 • Nelze odinstalovat servis pomocí uninstall.exe.
 • Pokud je více nezpracovaných skenů, zpracování skončí chybou.
 • Chyba u exportu vybraných řádků, pokud je nad tabulkou filtr.
 • Opravy drobných chyb a drobná vylepšení.