HelpDesk verze 2018.1.01

Administrace

 •  V nastavení požadavků dodána volba pro výběr typu zobrazení výběru osob v poli žadatel.
 • Rozšíření mapování položek u synchronizace osob o titul a funkci.
 • V šablonách požadavků dodána volba pro skrytí základního pole.
 • V šablonách požadavků přidáno definování podmínek pro vytváření vazebních požadavků a úkolů.

Požadavky

 • Do přehledu dodán rozklik na vazby k požadavkům a úkolům.
 • Úprava zobrazených údajů při výběru položek ze Správce IT u zadání či editace požadavku.
 • V nastavení požadavků přidán parametr pro výběr viditelnosti osob při výběru žadatele.
 • Úprava pro předání vlastních hodnot do formuláře nového požadavku přes URL.
 • Dodány volby v detailu požadavku pro přechod na další a předchozí požadavek.
 • Přidána možnost změny termínu vyřešení.

Změna uživatelského rozhraní

 • v administraci,
 • přihlašovací stránky,
 • vstupní stránky,
 • znalostní báze.

Další úpravy a funkcionality

 • Přidáno zobrazení loga v novém uživatelském rozhraní.
 • V horním menu se zobrazuje položka Správce IT při společné databázi. Jedná se o přesměrování na webové rozhraní Správce IT.
 • V tabulkách a stromech přidáno vícenásobné řazení.
 • Přidáno zpracování emailů ve formátu S/MIME při výběru požadavku a úkolu z emailů.

Oprava - Požadavky

 • Zjišťování počítače při zadávání požadavku.
 • Obnova seznamu požadavku a statusů v intervalech definovaných u uživatele.
 • Nesprávné zobrazení barev u priorit ve výpisu požadavků.
 • Datum termínu vyřešení se neposunul po schválení požadavku.
 • Po obnově vzhledu seznamu požadavků se nenačítají data v tabulce.

Oprava - Oznámení

 • Přepočet času zobrazení opakujících se oznámení.

Oprava - Výsledek synchronizace po přihlášení se zobrazí jen při zapnuté synchronizaci.

Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.