HelpDesk verze 2019.2.01

To nejzajímavější z této verze:

Uložené filtry

Zadané filtry u tabulek lze uložit a uchovat si je tak pro pozdější použití.  Uložené filtry se vždy vážou k tabulce a uživateli. Filtry tímto nejsou veřejné. U tabulek přibyla v nástrojové liště nová volba 

uložené filtry. Po kliku na tuto volbu, se zobrazí okno s výpisem uložených filtrů. V tomto okně můžete uložit nový filtr, editovat již uložené, anebo je smazat. Pokud aktivujete filtr, uložený filtr nad sloupci (filtrovací řádek a filtrování v záhlaví sloupce) bude aktivní jen u viditelných sloupců. Filtr z nástrojové lišty bude aktivní u všech sloupců.

Schvalovací pravidla

Při hledání pravidla pro schvalování požadavku se může stát, že požadavek vyhovuje více pravidlům. Pro schvalování se vybere jen jediné pravidlo. Které pravidlo bude použito, lze určit přes nový parametr důležitost. Čím menší číslo, tím vyšší šance na použití pravidla. Pokud se nalezne více pravidel se stejnou důležitostí, systém sám vybere, které se použije.

Nad tabulkou se schvalovacími pravidly je volba test. Pomocí ní si můžete zobrazit, která pravidla odpovídají zadané kategorii a žadateli. Tímto si můžete zkontrolovat, jestli se vámi vytvořená pravidla budou vybírat podle vašich očekávání. Zobrazí se všechna odpovídající s uvedením důležitosti a podle toho zjistíte, které pravidlo bude vybráno. Pokud existuje více pravidel s nejnižším číslem důležitosti, aplikace vybere jedno z nich.

V tabulce se schvalovacími pravidly je přidána nová volba kopírovat. Pomocí ní můžete zkopírovat již vytvořené pravidlo a uložit ho jako nové.

Podmínky v pracovních procesech

V podmínkách u pracovních procesů v šablonách požadavků jsou přidány pole org. jednotka, pracoviště a emaily žadatele. Tímto můžete lépe nadefinovat podmínky na žadatele.

Eskalace v pracovních procesech

V pracovním procesu u šablony požadavků můžete definovat eskalace a tímto upozornit odpovědné osoby o stále probíhajícím schvalování nebo neukončeném procesu řešení. Určeným lidem se po zadané době, která se přepočítává na pracovní dobu, zašle emailové upozornění. Pokud skončí schvalování či proces řešení dříve, upozornění se neposílá.

Vytvoření požadavku ze šablony

Na stránce s výběrem šablony pro zadání nového požadavku je možné si zobrazit šablony ve třech různých zobrazeních. Ve všech zobrazeních lze vyhledávat. Zobrazení se přepíná pomocí těchto voleb: 

Informace o požadavku

V detailu požadavku byla přidána nová sekce informace o požadavku. V této sekci se zobrazuje informace o použité šabloně požadavku, pracovním postupu a schvalovacím pravidle. U těchto informací se lze kliknutím přesunout na jejich editaci. Dále jsou zde zobrazeny počty a časy statusů, ve kterých se požadavek nacházel.

Sledující osoby v požadavcích

Požadavky mohou sledovat osoby, které se k požadavku nadefinují přes volbu sledující osoby. Každá osoba, která provede nějakou činnost nad požadavkem, se automaticky do sledujících osob přidá. Pokud nechcete, aby se osoby automaticky přidávaly, můžete to ovlivnit v nastavení požadavků ve volbě automatické doplňování do sledujících osob.

Informovat o výsledku synchronizace

Pokud používáte synchronizaci osob, zobrazuje se po přihlášení do aplikace výsledek s informací o nových a chybějících osobách. Dokud se tyto osoby nezpracují, vždy se výsledek po přihlášení zobrazí. Pokud nechcete být informováni, můžete si to v globálním nastavení aplikace vypnout pomocí volby informovat o výsledku synchronizace při přihlášení.

 

Výpis všech změn

Ostatní

 • Prohlížeč nabízí již použité texty u textových polí.
 • U tabulek u některých sloupců dodán filtr v hlavičce sloupce pro výběr více položek.
 • U tabulek přidána možnost ukládání filtrů.

Administrace

 • U schvalovacích pravidel přidána možnost zkopírovat stávající pravidlo do nového.
 • U schvalovacích pravidel dodán parametr důležitost pro určení, které pravidlo bude vybráno, pokud existuje více pravidel splňující kritéria.
 • U schvalovacích pravidel přidán test pro zjištění, které pravidla vyhovují vybraným kritériím.
 • Úprava tisku schvalovacích pravidel.
 • Úprava zadání jednorázového oznámení, kdy se zadávají datumy od a do.
 • V globálním nastavení přidána volba "Při přihlašování pamatovat přihlašovací jméno".
 • V globálním nastavení přidána volba "Informovat o výsledku synchronizace při přihlášení".
 • U pracovních postupů v šabloně požadavků přidáno nastavení eskalace.
 • Přidán parametr "Automatické doplňování do sledujících osob" v nastavení požadavků.
 • Do podmínek pracovních postupů přidány podmínky pro org. jednotky, pracoviště a emaily žadatele.

Požadavky

 • U výběru ze šablon pro zadání nového požadavku přidány typy zobrazení tabulka a strom.
 • Ve výběru ze šablon u typu zobrazení výpis přidáno hledání.
 • V detailu přidána oblast "informace o požadavku".

Projekty

 • Do výpisu přidány sloupce počtů vazeb na cyklické úkoly a na šablony úkolů.

Oprava

 • Chyba při odesílání emailů u požadavků, pokud se nenalezne příloha.
 • Chyba při přímém přihlášení, pokud osoba není v aplikaci.
 • Chybějící parametr "Odeslat zprávy o řešení" na formuláři pro řešení.
 • Při zakládání záznamu znalostní báze z požadavku se nezobrazil detail požadavku.
 • Při importu osob přes prohlížeč IE vyžadováno zadání role, i když je nastavena skupina práv.
 • Ve vyskakovacích oknech nelze posouvat obsah, který přesahuje velikost okna.
 • Odmítnutí vstupu na požadavek přes odkaz z emailu.
 • Vlastník úkolu nemůže editovat předmět a detail úkolu.
 • Lze editovat úkol mimo oprávnění k editaci.
 • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.