HelpDesk verze 2023.3.01

To nejzajímavější z této verze

Úprava schvalovacích akcí

Akce u schvalovacích pravidel jsou zredukovány na tři typy a to schvalující, organizační jednotky a nadřízení. U organizačních jednotek a nadřízených lze vybrat typ, podle kterého se budou hledat schvalující. Každá akce má vlastní nastavení. Přibyly u akcí volby počet schvalujících a počet schválení.

U počtu schvalujících se zadává procento nebo počet osob, které se musí vyjádřit z definovaných schvalujících u akce. U počtu schválení se zadává procento nebo počet osob, po jejíž schválení je akce schválená. Pokud je splněn počet schválení, je akce označena jako schválená a nečeká se na zadaný počet schvalujících.

Při zatržení volby Při zamítnutí okamžitě ukončit schvalovací proces u pravidla schvalování se při prvním zamítnutí celý proces ukončí jako stav zamítnuto. Žádné další akce už nebudou spuštěny.

Eskalace u požadavků

Byly přidány eskalace na požadavky mimo požadavky, které mají definovaný pracovní postup. Pokud je definovaný pracovní postup, tak má definované vlastní eskalace pro proces řešení a schvalování.

Eskalace mohou mít definovány podmínky, podle kterých se u požadavku vytvářejí. Upozornění na eskalaci se mohou zasílat vybrané osobě, řešiteli, nadřízenému řešitele, žadateli a nadřízenému žadatele. Typy eskalací jsou proces řešení, proces schvalování a vybraný status.

Cyklické požadavky

Je-li třeba zadávat požadavky, které se pravidelně opakují, lze využít cyklických požadavků. Cyklický požadavek se skládá z položek šablony požadavků, nastavení pro proces řešení a nastavení frekvence. Pro cyklický požadavek se používá šablona požadavků, kterou vyberete při vytváření cyklického požadavku. Podle zadané frekvence v době platnosti se automaticky vytvářejí požadavky.

Úprava výběrových polí a seznamů

U položek v kolekci položek je přidán příznak aktivní. Pokud není zatržený, položka v kolekci se nebude zobrazovat při zadávání nového požadavku a úkolu.

Rozšíření zadání vlastních hodnot přes URL u požadavků

Zadávat vlastní hodnoty přes URL je rozšířeno o možnost vkládat hodnoty do požadavku ze šablony a služby z katalogu služeb. U služby jde ale o prvotní nastavení hodnot, nemá to vliv na událost změna pole, ale jen na inicializaci formuláře. V nastavení šablon a služby je u každého pole tlačítko s kódem položky, které se vkládá do URL. V příručce jsou uvedeny formáty hodnot položek pro vložení do URL.

Výpis všech změn

Administrace

 • Úprava a rozšíření nastavení schvalovacích akcí v pravidlech a pracovních procesech.
 • Přidány eskalace u požadavků. Eskalace jsou na statusy, schvalovací proces a proces řešení.
 • Přidání tlačítka Uložit a editovat u všech typů šablon, schvalovacích pravidel a pracovních postupů.
 • U kategorií nahrazen tisk struktury za export.

Sestavy

 • Do sestav výpis požadavků a výpis úkolů dodány sloupce skutečný čas řešení a náklady.

Požadavky

 • Rozšíření zadání vlastních hodnot přes URL u zadání nového požadavku a služby.
 • Přidány cyklické požadavky.
 • Úprava a rozšíření nastavení schvalovacích akcí u vyžádaného schvalování.

Ostatní

 • U výběrových polí a seznamů přidáno u položek parametr aktivní. Pokud není položka aktivní, není zobrazena při zadávání požadavků, úkolů a řešení.

Oprava

 • Nelze psát do HTML editoru na mobilu, pokud je režim prohlížeče pro počítače.
 • Tisk na šířku tiskne stránku na výšku.
 • Příspěvek u požadavku vráceného k doplnění mohou upravovat i jiní uživatelé.
 • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.