HelpDesk verze 2024.1.01

To nejzajímavější z této verze

Eskalace u pracovních procesů

U pracovních procesů jsou eskalace přesunuty pod vlastní záložku. U eskalací je přidán typ status a nastavení je stejné jako u eskalací u požadavků.

Vazební požadavky a úkoly

Ve vazebních požadavcích a úkolech jsou zpřístupněna všechna pole šablony požadavků a úkolů. Stávající obsahují pole ze šablony default. U nových vazebních požadavků a úkolů máte možnost si vybrat z jaké šablony mají být požadavky a úkoly vytvořeny.

Prvek oddělovač u šablon

U šablon je přidán nový prvek oddělovač. Tento prvek se zobrazuje u editačních formulářů a slouží k vizuálnímu oddělení sekcí formuláře. K tomuto prvku je možné přidat text.

Výpis všech změn

Administrace

 • U pracovních procesů v šablonách požadavků upraveno zadávání eskalací a přidána eskalace podle statusů.
 • U vazebních požadavků a úkolů v šablonách požadavků dodány všechny pole šablony.
 • U vazebních požadavků a úkolů v šablonách požadavků dodána možnost vybrat si šablonu požadavku a úkolu.
 • Přidáno kopírování pravidla formuláře u služby v katalogu služeb.
 • U pracovních postupů a vazbách na požadavky, úkoly přidáno do podmínek operátor není žádné z.
 • Přidaný parametr "Klíč pro JWT token" pro komunikaci s Web API.

Sestavy

 • API sestav přesunuto pod Web API aplikace.

Požadavky

 • Povoleno zobrazení požadavků ve stavu ke schválení a zamítnuto pro řešitele.

Vstupní stránka

 • K požadavkům a úkolům přidán sloupec řešitel.
 • Barevné rozlišení u řešitele, kde je jiný řešitel než přihlášený uživatel.

Ostatní

 • Ukončená podpora Microsoft SQL Server 2012.
 • K šablonám přidán nový prvek oddělovač.
 • Webové služby aplikace nahrazeny Web API.

Oprava

 • Chyba při zobrazení stránky přístup zamítnut.
 • Neudrží se vybraný uložený filtr u tabulky s požadavky.
 • Při tisku informací u požadavku po přepnutí na výšku se grafy nevytisknou celé.
 • Nezobrazí se formulář pro přihlášení, pokud je text v záhlaví aplikace na více řádcích.
 • Chyba při odesílání upozornění na vyžádané schvalování.
 • Po aktualizaci nelze ukončit schvalování, pokud obsahuje akci nadřízení.
 • Uložený filtr nastaví filtr v záhlaví sloupce naopak.
 • U osob s omezeným zpracováním se aktualizuje položka nadřízený.
 • Logo společnosti není správně zobrazeno, pokud má jiné rozměry.
 • Chyba v sestavě výpisu požadavků při vybrané šabloně.
 • V sestavě výpis požadavků není zobrazen sloupec, pokud je pole definováno s viditelností jen řešitelé.
 • Chybný čas vyřešit do u požadavku a úkolu, pokud je v šabloně vybrána jiná kategorie nebo priorita.
 • Chyba při uložení šablony požadavku při větším počtu polí.
 • Chyba u exportu vybraných řádků, pokud je nad tabulkou filtr.
 • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.