• Úvod
  • Aktuality
  • Jak probíhá v Aktivitách sběr dat z monitorovaných stanic?

Jak probíhá v Aktivitách sběr dat z monitorovaných stanic?

Odesílání dat z monitorovaných stanic probíhá v pravidelných 30 minutových smyčkách, kdy klienti odesílají data monitoringu na určené uložiště, kterým může být sdílená složka v síti, nebo definovaný adresář na FTP serveru.

Servisní modul v pravidelných časových intervalech přistupuje k určenému adresáři na FTP serveru (je-li použit) a data stahuje do určeného adresáře na disku, kde jsou data servisním modulem dále zpracovávána a ukládána do databáze aplikace.

V případě doménových sítí stačí konfigurace aplikace se sdílenou složkou na síti, kdy klienti odesílají data přímo do sdílené složky.

V případě požadavků na pravidelný sběr dat i ze stanic, které mohou být mimo síť nebo nemají přímý přístup do sdílené složky na síti, je nutno provést konfiguraci aplikace včetně FTP serveru, který slouží jako alternativní cesta pro sběr dat.

V případě, že je klientům dočasně nedostupná sdílená složka i FTP server, pak soubory s monitoringem zůstávají v adresáři klienta a jsou opět odeslány až v okamžiku dostupnosti sdílené složky nebo FTP serveru.