Správce IT verze 2018.2.02

Přihlášení do aplikace

 • Přidána možnost přihlášení Single Sing-On.

Nastavení SMTP serveru

 • Dodána možnost nastavení SMTP serveru pro jednotlivé pobočky.
 • Dodáno šifrování SMTP serveru.

Vzdálená správa

 • Úprava výběru počítačů ve stromu Vzdálené správy. Rozšířena možnost vyfiltrovat počítače podle nového číselníku Skupiny. U vícepobočkové licence lze nově vyfiltrovat počítače i výběrem z číselníku Pracoviště.

Číselník Skupiny

 • Přidán nový číselník pro vytvoření skupin počítačů, které umožňují skupinování skrz organizační jednotky/pracoviště ve Vzdálené správě.

Filtry mřížek

 • Umožněno uložit nastavené filtry mřížek.

Licence

 • Ve výběru počítačů pro přiřazení k licenci jsou zobrazeny pouze nepřiřazené počítače. Tato úprava se netýká licencí, které jsou označeny k vícenásobnému přiřazení.
 • Umožněno vytvoření maitenance při přiřazení licence.

Ostatní

 • Přidána měna maďarský forint (HUF).

Oprava chyb

 • Opravena chyba ve fulltextovém vyhledávání.
 • Opravena chyba při importu majetku.

 

Správce IT – předávací protokoly

 • Verze beze změn, pouze aktualizovány společné knihovny.