Správce IT verze 2018.3.01

Počítače

 • Optimalizace dotazů při práci s detaily počítačů.

Organizační členění

 • V číselníku Organizačního členění byl povolen přesun organizačního členění do podřízenosti jiného členění v rámci jedné pobočky. Přesun lze provést pomocí kontextového menu nebo přetažením myší na jinou organizační jednotku.

Odpovědné osoby

 • Do formuláře Odpovědné osoby byl přidán přehled veškerého přiřazeného zařízení a licencí. Nyní lze přímo v tomto formuláři od konkrétní osoby vybrané zařízení či licence odřadit nebo přeřadit na jinou osobu.
 • Do sestavy Seznam osob + vazby byl přidán parametr Tisknout všechny vazby, který ovlivní, zda se v sestavě zobrazí všechny vazby včetně historie nebo pouze vazby na zařízení a licence.

Nastavení aplikace

 • Na kartě Předávací protokoly byly přidány parametry pro možnost přihlášení do webové aplikace Správce IT - Předávací protokoly.
 • Na kartě SMTP server byla přidána možnost zaslání testovacího e-mailu s kontrolou připojovacích parametrů k SMTP serveru.

ScanWin

 • Přidána možnost ukládat sken na FTP server.

Můj účet

 • V menu Administrace – Uživatelé byla vytvořena volba Můj účet, do které byla přesunuta původní volba Změna hesla.
 • Dále zde byla nově vytvořena sekce Zákaznická podpora, která umožňuje nadefinovat lokální přístup na Zákaznickou podporu (HelpDesk support) autorské firmy. Původní globální přihlašovací údaje zůstávají ve formuláři Nastavení aplikace. Pokud kliknete v menu Aplikace na volbu Zákaznická sekce, použijí se nejprve lokální přihlašovací údaje. Pokud nejsou vyplněny, použijí se globální.

Likvidační protokoly

 • Byla provedena úprava výchozích textů likvidačních protokolů. Doporučujeme provést kontrolu, případně editaci těchto textů. Vzhled vlastních uživatelských likvidačních protokolů nebude dotčen.

Sken HW a SW

 • Sken HW - skenovací modul byl doplněn o ´detekci TPM čipu. V další verzi budou naskenované parametry načteny a zobrazeny v evidenci počítačů.
 • Sken SW - doplněna detekce dalších SN aplikací.

Oprava chyb

 • Opraveno kopírování označených řádků do schránky ve formuláři Výsledky po zpracování HW/SW skenu.
 • Opravena chyba při smazání položky daňového dokladu.
 • Opravena chyba v sestavě Počítače - přípony.
 • Opraveny chyby ve Statistikách.

 

Správce IT – předávací protokoly

Nové funcionality

 • Přidán nový typ přístupu do aplikace, nyní můžou vstupovat všechny osoby. Uvidí ale pouze zařízení, u kterých jsou nastaveny jako odpovědné osoby.
 • Přidáno přímé přihlašování do aplikace. Uživatel se nemusí hlásit jménem a heslem, ale může být ověřen vůči přihlášení do systému.
 • Administrace - do aplikace přidán výpis "Změny verzí".
 • Logo aplikace, přidána informace "verze aplikace".

Opravy drobných chyb.