Správce IT verze 2019.3.01

To nejzajímavější z této verze

Finanční náklady na licence

Byl vytvořen přehled licencí s přiřazenými fakturami. Tento přehled funguje jako kontingenční tabulka, je možno vytvářet přehledy nákladů podle nadefinovaných podmínek.

Vzdálená správa

Bylo přidáno logování důležitých funkcí Vzdálené správy. Logování zapnete v nastavení vzdálené správy. Můžete nastavit logování systémový funkcí, skenování hw a sw, instalací a odinstalací klientů Vzdálené správy, instalací sw jiných výrobců, zaslání změn VNC ověřování. Při logování se uchovává čas a typ události, účet, pod kterým se byla událost spuštěna, uživatel. Zapsaná data si můžete prohlédnout ve formuláři Logování.

Výpis všech změn

Aplikace 

 • Ukončena  podpora SQL serveru verze 2008 a 2008R2. 

Drobné úpravy

 • Přidání sloupců do mřížek:
  • Výběr příslušenství – název počítače.
  • Inventury - odpovědná osoba, obchodní název, výrobní číslo, nákupní cena, druh majetku, pracoviště a volné položky.
  • Hromadné přiřazení licencí – číslo faktury do seznamu počítačů a licencí.
  • Plánované akce - příslušenství - název počítače.
 • Vyhledávání v textu - doplnění vyhledávání podle čísla faktury ze stručných dokladů u licencí a podle čísla dodacího listu ve všech evidencích.

Export dat z mřížky

byl přidán do seznamu faktur, objednávek a elektronických dokumentů.

Inventury

 • Přidán nový parametr Nenalezený majetek hledat v ostatních komisích. Zapnutím tohoto parametru jsou porovnávány nálezy majetku v jednotlivých komisích a je-li majetek nalezen v jiné komisi, pak je v původní komisi u majetku zobrazen stav V jiné komisi.

Hardware

 • Duplikace majetku, síťových prvků a příslušenství byla upravena podle duplikace počítačů a licencí.
 • Načtení počítačů a síťových prvků podle IP adresy - IP adresu lze zadat v IPv6 formátu.
 • Nově je frekvence procesoru uvedena v GHz a velikost disku v GB.
 • K počítačům byla přidána položka pro uvedení hodnoty požadovaného minimálního volného místa na disku. Rovněž byl přidán alarm pro tuto hodnotu.
 • Při duplikaci lze zduplikovat i přiřazení elektronických dokumentů.

Tisky

 • Všechny sestavy je možno generovat do PDF souboru. Soubor lze digitálně podepsat.
 • Jednotlivé revizní protokoly lze generovat do samostatných PDF souborů pojmenovaných podle čísla protokolu revize.
 • Specifikační listy za počítač lze generovat do samostatných PDF souborů pojmenovaných podle názvu počítače.
 • Při tisku specifikačních listů za počítače lze nastavit začátek tisku každého specifikačního listu na liché straně.
 • Sestavy byly graficky upraveny.

 

Správce IT Web

To nejzajímavější z verze 2019.3.01

Správce IT Web v této verzi zůstal bez změn, pouze se aktualizovaly společné knihovny aplikace.

Výpis všech změn

 • aktualizace společných knihoven
 • úprava nastavení parametru pro IIS "Zosobnění technologie ASP.NET" ve web.config