Správce IT verze 2020.2.01

To nejzajímavější z této verze

Historie u elektronických dokumentů

V aplikaci lze nastavit, zda při přiřazení nebo odřazení elektronického dokumentu k nějakému zařízení, licenci, daňovému dokladu, objednávce nebo smlouvě se má do historie vytvořit záznam o této akci. Historii dokumentu lze zobrazit ve formuláři se seznamem elektronických dokumentů na záložce Historie. Záznam o přiřazení elektronického dokumentu je možné dohledat rovněž v historii u zařízení nebo licence.

Skupiny

Existující číselník skupin lze použít i u majetku, příslušenství a síťových prvků. Skupiny lze použít k různému označení zařízení (např. zařízení čekající na opravu). Přiřazené skupiny lze zobrazit ve sloupci v seznamu zařízení a pak podle nich filtrovat. Skupinu lze rovněž přímo v seznamu zařízení přiřadit.

Rovněž byl upraven formulář s číselníkem skupin, kde byla na pravou stranu přidána mřížka se seznamem přiřazených zařízení ke každé skupině.

Směrnice

Do aplikace byla přidána možnost evidovat různé směrnice. Takovou směrnici lze přidat na konec protokolů místo závěrečného textů. Toto lze využít např., pokud pro každý typ majetku potřebujete jiný závěrečný text.

Výpis všech změn

Protokoly

 • Místo závěrečného textu lze v protokolech vytisknout směrnici.
 • Notifikaci o překročení lhůty pro podepsání protokolu lze zaslat více osobám.
 • Tisk protokolů - okno s náhledem tisku je možné roztáhnout přes celou obrazovku.

Počítače

 • Do aktualizace změn příslušenství ze zpracování HW skenu byla doplněna položka Specifikace.
 • Možnost zamknout MAC adresu.

Elektronické dokumenty

 • V seznamu počítačů, příslušenství, síťových prvků, majetku a licencí je možné zobrazit sloupec s informací, zda zařízení/licence má přiřazen nějaký elektronický dokument.
 • Do hromadného importu elektronických dokumentů byla přidána možnost vyexportovat ty soubory, ze kterých nejsou vytvořeny elektronické dokumenty, včetně adresářových cest.
 • Položka Popis není povinná.
 • Přiřazení a odřazení elektronického dokumentu k zařízení, licenci, daňovému dokladu, objednávce nebo smlouvě lze zapsat do historie. Zda se má tento zápis provést, se nastavuje v Nastavení aplikace.

Historie

 • Typy historie - uživatelům byl zpřístupněn číselník typů historie.
 • Typy likvidací - uživatelům byl zpřístupněn číselník typů likvidací.
 • Zápůjčky - zápis zápůjčky zařízení do historie byl rozdělen do dvou záznamů - Zapůjčeno, Vráceno. Je možno sledovat, kdo danou operaci provedl a komu se zařízení půjčilo nebo kdo ho vrátil.

Software

 • U software, který byl dodán dodavatelskou firmou, nelze měnit název, verzi, edici a označení balíku.
 • Nová položka - Konec rozšířené podpory.

Daňové doklady

 • Při odřazení daňového dokladu od zařízení se odřadí od zařízení i elektronické dokumenty přiřazené s tímto dokladem.
 • Při označení daňového dokladu pro zobrazení na všech pobočkách se takto označí i všechny elektronické dokumenty přiřazené k tomuto dokladu.

Ostatní

 • Nové volné položky - byly přidány dvě nové volné položky pro zadání data.
 • Přidání sloupců:
  1. Seznam licencí – Měna;
  2. El. dokumenty u daňových dokladů, smluv a objednávek – Zobrazovat na všech pobočkách, Číslo a Název pobočky.
  3. Smlouvy – inventární číslo, faktura/stručná, volné položky 1-10.
  4. Licence – vazba na uživatele – organizační členění uživatele, pracoviště uživatele, pracovní zařazení, login, poznámka
  5. Licence – přiřazená zařízení – číslo organizačního členění, výrobce, model, datum souboru HW a SW skenu
 • Přidán hromadný přesun licencí mezi počítači.
 • Smlouvy - úprava duplikace.
 • Lze zadat více emailových adres, oddělených čárkou nebo středníkem.
 • Hromadná změna pobočky u zařízení - lze nastavit, zda přiřazené elektronické dokumenty budou označeny jako viditelné na všech pobočkách nebo odřazeny.
 • Nové alarmy pro konec podpory a konec rozšířené podpory.
 • Do generátoru sestav byla pro počítače přidána položka Popis z Active Directory.
 • Aktualizován seznam výjimek příslušenství při zpracování HW skenu.
 • Obnova nastavení mřížek - nyní je možno obnovit nastavení sloupců aktuální mřížky.
 • Při duplikaci příslušenství, majetku, síťového prvku se nyní duplikuje i datum nákupu a záruky.
 • Generátor sestav – v sestavách za počítač je možno zobrazit skenem nalezené soubory. U počítačů je možné zobrazit položku popis z AD
 • Pokud jsou formuláře zobrazené v záložkách, je možno tyto záložky uzavřít bez nutnosti jejich zaktivnění.

Opravy chyb

 • Oprava chyby při vyhledávání neaktivní osoby.
 • Oprava chyby při odesílání emailů.
 • Oprava při zpracování HW skenu - detekce notebooků a tabletů.
 • Tisk seznamu historie - oprava parametru Tisknout z archívu.
 • Oprava chyby při výběru zařízení v tisku sestav.
 • Oprava chyby při generování protokolů o zápůjčce.


Správce IT Web

To nejzajímavější z verze 2020.2.01

Přidán nový pohled „Odpovědná osoba - zařízení“. V aplikaci chyběl pohled, ve kterém by uživatel viděl
odpovědné osoby a všechna jejich přidělená zařízení na jednom místě.

Výpis všech změn

 •  Evidence - přidán nový pohled "Odpovědná osoba - zařízení". Zobrazuje seznam zařízení, u kterých je vybraná osoba uvedena jako odpovědná.
 • Počítače - karta historie, přidán detail historie
 • Počítače, Volné příslušenství, Síťové prvky, Majetek - nově přidány 2 volné položky
 • Přidán nový typ historie - Vráceno
 • Přidány nové typy historie pro přiřazení/odřazení el. dokumentů
 • Úprava chování aplikace - oprava notifikace při odmítnutí protokolu
 • Opravy drobných chyb