Správce IT verze 2023.1.01

To nejzajímavější z této verze

Certifikáty

 • Přidán nový formulář, který zobrazuje naskenované certifikáty na všech počítačích.
 • Přidán alarm na neplatné certifikáty. Tento alarm zobrazuje ty certifikáty, které nejsou platné méně než 90 dní, a ty certifikáty jejichž platnost skončí za požadovaný počet dní.
 • Přidán alarm, který zobrazuje počítače s neplatnými certifikáty. Tento alarm zobrazuje počítače, na nichž se nacházejí ty certifikáty, které nejsou platné méně než 90 dní, a jejichž platnost skončí za požadovaný počet dní.
 • Do mřížek se seznamem certifikátů byl přidán sloupec označující, zda je certifikát platný nebo ne.

Výpis všech změn

Odpovědné osoby

 • Na formulář byla přidána záložka Zápůjčky. Zobrazuje seznam zápůjček aktuální osoby. Pokud je zápůjčka neukončená je možno změnit předpokládané datum vrácení nebo ji ukončit.
 • Uživatelskou licenci na kartě Zařízení není možno přeřadit k jiné osobě.
 • Do kontextového menu nad osoby byla přidána nová volba Nastavení hesla pro podpis protokolů. Toto heslo lze nastavit ke všem osobám, musí být nainstalována aplikace Správce IT Web. Toto heslo umožňuje podepisování protokolů pomocí webového správce v případě, kdy není k dispozici AD a zároveň se pokouší podepsat protokol uživatel, který aktuálně není přihlášen svým systémovým účtem.

Alarmy

 • Přidány alarmy na datumové volné položky.
 • Nové alarmy na licence s prošlou platností nebo prošlou maintenance, ale pouze na poslední verze licencí.
 • Umožněno odesílání emailů pomocí Microsoft Graph.

Odesílání emailů z aplikace

Ostatní

 • Daňové doklady
  • Do formuláře pro výběr zařízení byly přidány sloupce Faktura/Stručné, Dodací list/Stručné.
 • Vzdálená správa
  • Přidané právo pro přístup do panelu nástrojů.

Opravy

 • Oprava chyby na formuláři Active directory při deaktivaci osoby.
 • Oprava lokalizace sestav pro číselník sítí.
 • Protokoly nyní mohou podepisovat i osoby přihlášené pod jiným Windows účtem než ten, kterému je přiřazen protokol.

Správce IT Web

 • Protokoly nyní mohou podepisovat i osoby přihlášené pod jiným Windows účtem než ten, kterému je přiřazen protokol.